Довгостроковий прогноз характеристик весняного водопілля в басейні р.Сіверський Донець

Автори: Шакірзанова Ж.Р., Середіна І.П.

Рік: 2010

Число: 06

Сторінки: 190-198

Анотація

Для басейну р.Сіверський Донець запропонована методика довгострокового прогнозу характеристик весняного водопілля на основі типізації весен за їх водністю та з використанням дискримінантної функції, яка враховує комплекс основних факторів, що впливають на умови формування стоку. Прогноз представляється в оперативному режимі у вигляді карто-схем очікуваних модульних коефіцієнтів характеристик водопілля та їх ймовірнісних оцінок при завчасності 20-40 діб.

Теги: довгостроковий прогноз; ймовірнісні оцінки; типізація весен

Список літератури

  1. Северско-Донецкий природный комплекс. – Харьков: Изд-во при ХГУ издательского объединения «Вища школа», 1980 – 85 с.
  2. Гопченко Е.Д., Шакирзанова Ж.Р. Территориальное долгосрочное прогнозирование максимальных расходов воды весеннего половодья: Учебное пособие. – К.: КНТ, 2005. -240с.
  3. Гопченко Є.Д., Шакірзанова Ж.Р. Метод просторового довгострокового прогнозування максимального стоку весняного водопілля та строків його проходження // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2008. – Вип. 50, ч. ІІ. – С.158-168.
  4. Гопченко Е.Д., Гушля А.В. Гидрология с основами мелиорации. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 302 с.
Завантажити повний текст (PDF)