Character of changes of the water mode and repetition of floods in cold and warm periods of year in river basin of Tisza (within Ukraine)

Authors: Grebin V.V., Lukianets O.I., Аndrela S.P.

Year: 2013

Issue: 13

Pages: 147-154

Abstract

In the article description is given long-term changes of flow and repetition of floods in cold and warm periods of year in the river basin of Tisza (within Ukraine), tendencies in the changes of these indexes in a modern period (1991-2011) in relation to the period of climatic norm (1961-1990).

Tags: annual distribution of flow; changes of water mode; floods; river basin Tisza; the middle and maximal discharges of water

Bibliography

  1. Бойко В.М., Кульбіда М.І., Сусідко М.М. Визначний дощовий паводок на річках Закарпаття в листопаді 1998 р. // Наукові праці УкрНДГМІ. – 1999. – Вип.247. – С. 91-101.
  2. Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз) – К.: Ніка–центр, 2010. – 316 с.
  3. Дячук В.А., Сусідко М.М. Паводки в Закарпатті та причини їх виникнення // Укр. географ. журн., №1. – 1999. – С. 48-51.
  4. Кирилюк М.І. Режим формування історичних паводків в Українських Карпатах // Наук.збір. “Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”, Київ. нац. ун-т, №2. – Київ. – 2001. – С. 163-167.
  5. Лук’янець О.І., Сосєдко М.М. Багаторічні коливання водності в Карпатах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Стихійні явища у Карпатах”. – Рахів. – 1999. – С. 195-200.
  6. Лютик П.М. Ливневые паводки на реках Карпат в июне 1969, мае 1970 гг.// Труды УкрНИГМИ. – 1971. – Вып.108. – С. 75-85.
  7. Сакали Л.И., Дмитренко Л.В., Киптенко Е.Н., Лютик П.М. Тепловой и водный режим Украинских Карпат. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 366 с.
  8. Соседко М.Н. Особенности пространственной структуры полей осадков на территории Украинских Карпат // Тр. УкрНИГМИ. – 1980. – Вып.180. – С. 81-85.
  9. Сусідко М.М., Лук’янець О.І. Паводки в Карпатах – причини їх виникнення та повторюваність // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Стихійні явища у Карпатах”. – Рахів. – 1999. – С. 316-321.
Download full text (PDF)