Метод агроекологічної оцінки радіоактивного забруднення первинної біологічної продукції

Автори: Жигайло О.Л.

Рік: 2007

Число: 02

Сторінки: 16-23

Анотація

Описаний метод математичного моделювання формування активності радіонукліда в системі” вода –ґрунт – рослина – продукт”. На прикладі агрофітоценозу соняшнику (Heliantus annus L.) виконана кількісна оцінка забруднення 137Cs його загальної біомаси, насіння та продукту його переробки на півдні України.

Теги: грунт; зрошення; радіонукліди й активність радіоцезію; рослина й продукт.

Список літератури

 1. 1. Войцехович О.В., Шестопалов В.М., Скальский А.С., Канивец В.В. Мониторинг
  радиоактивного загрязнения поверхностных и подземных вод после Чернобыльской
  аварии. К.: УкрНИГМИ, 2001. – 147 с.
  2. Бондарь П.Ф., Лощилов Н.А., Дутов А.И. и др. Общие закономерности загрязнения
  продукции растениеводства на территории подвергшейся радиоактивному
  загрязнению в результате аварии на ЧАЭС// Пробл. с.-х. радиологии. – 1991. – Вып.
  1 – с. 88-105.
  3. Коткова Т.М. Вплив механічного складу та вмісту гумусу у дерново-підзолистих
  ґрунтах на рухливість радіоцезію в ланці ґрунт – фітомаса злакових зернових
  культур. // Вісник Державної агроекологічної академії України. – Збірник наукових
  праць. 2001.№1 с.47 – 49.
  4. Проблемы сельскохозяйственной радиологии. / под ред. Н.А. Лощилова. Киев: Укр.
  НИИСХР, – 1993. – Вып. 3,- 247 с.
  5. Проблемы сельскохозяйственной радиологии. / под ред. Б.С. Пристера. Киев: Укр.
  НИИСХР, – 1996 – Вып. 4, – 240 с.
  6. Сафранов Т.А., Польовий А.М., Коніков Є.Г. и др. Антропогенне забруднення
  геологічного середовища та грунтово-рослинного покриву. – Одеса: “ТЄС”, 2003.–
  260с.
Завантажити повний текст (PDF)