Some approaches of beforehand assessment of spring flood at Pripyat – Mozyr

Authors: Chornomorets Yu. O., Luk’yanets O.І.

Year: 2013

Issue: 13

Pages: 138-146

Abstract

Approaches of beforehand assessment of spring flood runoff at Pripyat – Mozyr based on typology of spring flood hydrographs which characterize features of its formation development processes are considered. Elaboration of type schemes of distribution in time of spring runoff aiming to receive a long-time forecast was done with approximation and based on statistic processing and analysis of long-term data of hydrometric observations (1881 – 2009 years).

Tags: runoff distribution; spring flood; terms of spring flood; water volume

Bibliography

  1. Аполлов Б.А., Калинин Г.П., Комаров В.Д. Курс гидрологических прогнозов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 420с.
  2. Бефани Н.Ф., Калинин Г.П. Упражнения и методические разработки по гидрологическим прогнозам. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – С.159-185.
  3. Георгиевский Ю.М. Шаночкин С.В. Гидрологические прогнозы: Учебник. – СПб.: изд. РГГМУ – 2007. – С.170-269.
  4. Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Шакірзанова Ж.Р. Дослідження впливу сучасних змін клімату на характеристики максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Прип’ять // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. зб. – К.: ВГЛ „Обрії”, 2010.- Т.3(20). – С. 50-59.
  5. Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз) – К.: Ніка–центр, 2010. – 316 с.
  6. Руководство по гидрологическим прогнозам. – Вып. 1. Долгосрочные прогнозы элементов водного режима рек и водохранилищ – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 246 с.
  7. Чорноморець Ю.О. Багаторічна динаміка основних елементів водного режиму р. Десна//Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. зб. – К.: ВГЛ „Обрії”, 2009.- Т.17.- С. 80-93.
  8. Чорноморець Ю.О.,. Фріндт К.Т. Багаторічна динаміка термінів проходження весняного водопілля на річках басейну Десни // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. зб. – К.: ВГЛ „Обрії”, 2010.- Т.2(19).- С. 94-105.
  9. Чорноморець Ю.О., Лук’янець О.І. Оцінка часового розподілу стоку води р. Десна за період весняного водопілля // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. зб. – К.: ВГЛ „Обрії”, 2010.- Т.4(21).- С. 56-67.
  10. Шакірзанова Ж.Р. Аналіз та просторове узагальнення строків проходження весняних водопіль на рівнинних річках України // Вісник Одеського державного екологічного університету. – Одеса, 2008.- Вип.6.-С.157-164.
Download full text (PDF)