Розробка та перспективи впровадження інформаційної системи «ALMAMATER» для управління навчальним процесом в ОДЕКУ

Автори: Коваленко Л.Б. , Владимирова О.Г. , Кузніченко С.Д.

Рік: 2008

Число: 03

Сторінки: 246-249

Анотація

У статті розглянуті перспективи впровадження інформаційної системи «AlmaMater» в Одеському державному екологічному університеті. Виділені основні функціональні можливості системи, що дозволяють істотно підвищити ефективність організації навчального процесу, побудованого на принципах Болонської декларації.

Теги: інформаційна система

Список літератури

  1. Ван дер Венде М.К. Болонская декларация: расширение доступности и повышение конкурентоспособности высшего образования в Европе // Вища освіта в Європі. -2000. -№ 3. -Том XXV.
  2. Журавський B.C., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципі входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003. – 200 с.
  3. Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України. Зат. Наказом МОН від 23.01.04 р. №49
  4. Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Наказ МОН України № 812 від 20.10.2004 р.
  5. Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Наказ МОН України № 774 від 30.12.2005р.
Завантажити повний текст (PDF)