Development and prospects of introduction of information system «AlmaMater» for management of educational process in OSENU.

Authors: Kovalenko L., Vladimirova E., Kuznichenko S.

Year: 2008

Issue: 03

Pages: 246-249

Abstract

In clause prospects of introduction of information system «AlmaMater» at the Odessa state ecological university
are considered. The basic functionalities of system allowing essentially to raise efficiency of the organization of
educational process, constructed on principles of the Bolognia declaration are allocated.

Tags: Bolognia declaration; information system.; management of educational process

Bibliography

  1. Ван дер Венде М.К. Болонская декларация: расширение доступности и повышение конкурентоспособности высшего образования в Европе // Вища освіта в Європі. -2000. -№ 3. -Том XXV.
  2. Журавський B.C., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципі входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003. – 200 с.
  3. Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України. Зат. Наказом МОН від 23.01.04 р. №49
  4. Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Наказ МОН України № 812 від 20.10.2004 р.
  5. Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Наказ МОН України № 774 від 30.12.2005р.
Download full text (PDF)