Агрокліматична оцінка умов вологозабезпечення основних зернових культур в Україні

Автори: Круківська А.В.

Рік: 2008

Число: 03

Сторінки: 109-116

Анотація

На основі базової математичної моделі „погода-урожай” УкрНДГМІ досліджено вплив режиму
зволоження ґрунтів на формування урожайності озимої пшениці та ярого ячменю в Україні.
Визначено повторюваність умов ґрунтового зволоження різної сприятливості в основні періоди
розвитку зернових культур та проаналізовано особливості їх просторового розподілу.

Теги: вологопотреба рослин; запаси продуктивної вологи у ґрунті.; зернові культури; коефіцієнт продуктивності; період вегетаційного циклу; умови вологозабезпечення; урожайність

Список літератури

 1. 1. Дмитренко В.П. Динамическая теория максимальной урожайности
  сельскохозяйственных культур//Труды УкрНИГМИ. – 1976. –Вып. 148. – С. 3-12.
  2. Дмитренко В.П. Методические указания по комплексной оценке влияния
  засушливых явлений на урожайность зерновых культур и сахарной свеклы. – М.:
  Гидрометеоиздат, 1992.– 84 с.
  3. Дмитренко В.П. О полной агрометеорологической модели урожайности //Труды
  УкрНИГМИ. – 1983. –Вып. 191.– С. 23-33.
  4. Жуков В.А., Полевой А.Н., Витченко А.Н., Даниелов С.А. Математические методы
  оценки агроклиматических ресурсов.– Л.: Гидрометеоиздат, 1989.– 208 с.
  5. Лархер В. Экология растений.– М.: Мир, 1978. – 381 с.
  6. Мушкин И.Г. Влагообеспеченность сельскохозяйственных полей. – Л.:
  Гидрометеоиздат, 1971. – 256 с.
Завантажити повний текст (PDF)