Оцінка точності розрахунків гідрографів паводкового стоку на основі метода водних балансів і моделі кінематичної хвилі

Автори: Захарова М.В.

Рік: 2008

Число: 03

Сторінки: 197-201

Анотація

У статті наводиться короткий опис методів розрахунку гідрографів паводкового стоку і
проводиться оцінка результатів розрахунків за моделлю кінематичної хвилі і методом водних
балансів.

Теги: водний баланс; гідрограф; кінематична хвиля; паводковий стік

Список літератури

 1. 1. Кучмент Л.С., Гельфан А.Н. Динамико-стохастические модели формирования речного
  стока. – М.: Наука, 1993. – 104 с.
  2. Иваненко А.Г. Расчет дождевых паводков на основе учета полей факторов дождевого
  стока // Водные ресурсы. – 1986. – №4. – С. 38-46.
  3. Бефани А.Н. Основы теории ливневого стока // Труды ОГМИ. – 1958. – Вып.XIV,
  Ч.2. – 311 с.
  4. Захарова М.В. Застосування кінематичної моделі для розрахунку руслового стоку
  води // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2005. – Вип.49. – С. 469-477.
Завантажити повний текст (PDF)