Рішення рівняння турбулентної дифузії для стаціонарного точкового джерела

Автори: Степаненко С.Н., Волошин В.Г., Тіпцов С.В.

Рік: 2008

Число: 03

Сторінки: 13-24

Анотація

Представлено нове фундаментальне рішення повного рівняння турбулентної дифузії яке, на відміну від
попередніх, враховує взаємодію складових коефіцієнта дифузії і швидкості вітру у напрямі осей
( i = x, y, z ) декартової системи координат за умови, що складові приймають будь-які значення
k =ν + ki і ui ≥ 0 (де ν , ki − молекулярний і турбулентний коефіцієнт дифузії відповідно, ui− швидкість вітру). Розрахункові формули дозволяють побудувати просторові поля концентрацій забруднень повітря при будь-яких термодинамічних станах атмосфери і швидкостях вітру, у тому числі і при штилі, без складних апроксимацій масштабів дифузії в атмосфері.

Теги: коефіцієнти дифузії; отражение і поглинання домішки.; рівняння турбулентної дифузії; розсіяння домішки в атмосфері; точкове джерело; функція розподілу концентрації

Список літератури

 1. 1. Берлянд М.Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы.-
  Л.:Гидрометеоиздат, 1975,-439 с.
  2. Бызова Н.Л., ГаргерЕ.Г., Иванов В.Н. Экспериментальные исследования атмосферной диффузии и
  расчеты рассеяния примесей.- Л.: Гидрометеоиздат, 1991, -273 с.
  3. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике (определения, формулы, теоремы).− Наука, М., 1973. –
  450с
  4. С.Н Степаненко. Динамика турбулентно-циркуляционных и диффузионных процессов в нижнем
  слое атмосферы. Одесса. 1998. -280 с.
  5. С.Н.Степаненко, В.Г.Волошин. Анализ функции плотности распределения концентрации в
  гауссовых моделях рассеяния примесей в атмосфере //Українскій гідрометеорологічний журнал,
  2008, № 3, –
  Степаненко С.Н., Волошин В.Г., Типцов С.В.
  __________________________________________________________________________________________
  24
  6. С.Н.Степаненко, В.Г.Волошин Роль моделирования загрязнения атмосферы при организации
  мониторинга качества атмосферного воздуха в районах с высокой антропогенной нагрузкой // Сб.
  статей к 75-летию ОДЭКУ, 2008, с.14-23
  7. Сеттон О.Г. Микрометеорология, Гидрометеоиздат, Л.,1958, стр. 320
  8. Briggs G.A., 1993, “Plume dispersion in the convective boundary layer. PartII: Analyses of CONDORS
  field experiment data,” J. Applied Meterol., 32:1388-1425.
  9. Venkatram, A., 1992, “Vertical dispersion of ground-level releases in the surface boundary layer,” Atmos.
  Environ., 26A:947-949.
  10. AERMIC, 1995, Formulation of the AERMIC MODEL (AERMOD) (Draft), Regulatory Docket AQM-95-
  01, AMS/EPA Regulatory Model Improvement Committee (AERMIC).
  11. Berkowicz, R., J. R. Olesen, and U. Torp, 1986, “The Danish Gaussian air pollution model (OLM):
  Description, test and sensitivity analysis, in view of regulatory applications,” Air Pollution Modeling and Its
  Application, V. C. De Wispelaire, F. A. Schiermeier, and N. V. Gillani, Eds. Plemum, New York, 453-
  481pp.
  12. U.S. EPA, 1995b: User’s guide for the industrial source complex (ISC3) dispersion models,Volume II –
  description of model algorithms. U.S. EPA, Research Triangle Park, N.C.
Завантажити повний текст (PDF)