Оцінка якості морських вод Кримського регіону

Автори: Чугай А.В., Желтова О.І.

Рік: 2008

Число: 03

Сторінки: 229-235

Анотація

Виконана оцінка якості морських вод Кримського регіону за період 1996 – 2007 рр. по 4 районам.
Оцінений економічний збиток природному середовищу в результаті аварійних скидів забруднювальних
речовин в морське середовище.

Теги: збиток.; індекс забруднення води; показник якості вод

Список літератури

 1. 1. Безруков Ю.Ф., Камынин И.Б. Экологические проблемы Крыма. – Симферополь:
  Таврия, 2004. – 368 с.
  2. Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод. – К: Ніка-Центр,
  2001. – 262 с.
  3. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі
  внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання
  водних ресурсів / Екологічне законодавство України. Т. 2. – К.: Видавничий дім
  «Слово», 2007. – С. 457 – 462.
Завантажити повний текст (PDF)