Агрокліматичне районування України.

Автори: Ляшенко Г.В.

Рік: 2008

Число: 03

Сторінки: 98-108

Анотація

Виконано комплексне агрокліматичне районування України із застосуванням ГІС-технологій. За
тепловими ресурсами виділено сім макрорайонів, які за умовами зволоження поділяються на підрайони
(усього 20). Представлена комплексна карта агрокліматичних ресурсів, у легенді до якої надана
характеристика агрокліматичних ресурсів за 31 показником.

Теги: агрокліматичні ресурси; комплексна карта; макрорайони; підрайони.; ресурси зволоження; теплові ресурси

Список літератури

 1. 60с.
  2. Клімат України // За ред. В.М.Ліпінського, В.І.Дячука, В.М.Бабіченко. – Київ: Видавництво
  Раєвського, 2003. – 343 с.
  3. Научно-прикладной справочник по климату СССР. серия 3. Многолетние данные. Выпуск 10.
  Украинская ССР.- Л.: Гидрометеоиздат, 1985.
  4. История и физико-географическое описание метеорологических станций и постов. В кн.:
  Климатический справочник СССР, выпуск 10, (Украинская ССР). Киев: 1968. – 458 с.
  5. Ляшенко Г.В. Комплексное агроклиматическое районирование Украины по радиационно-
  тепловым ресурсам. В сб. Метеорология, климатология и гидрология, 2004, вып. 48. – С. 219-225.
  6. Ляшенко Г.В. Агроклиматическое районирование Украины по условиям увлажнения. //
  Метеорологія, кліматологія і гідрологія. – Одеса, 2005, № 49. – С. 274-284.
  7. Ляшенко Г.В. Комплексне агрокліматичне районування територій із застосуванням ГІС-
  технологій. //З’їзд географічної спілки України. – Чернівці, 2004. – С.195-199.
  8. Ляшенко Г.В. Методологические аспекты применения ГИС-технологий при агроклиматическом
  районировании территорий. – В научн.журн. „Культура народов Причерноморья”. –Сімферополь. -2007.
  № 104. – 128-132.
  9. Ляшенко Г.В. Комплексное агроклиматическое районирование Украины. // Метеорологія,
  кліматологія і гідрологія. – Одеса, 2008, № 50. – С.
  10. Мищенко З.А., Ляшенко Г.В. О методике уплотнения агроклиматической информации на
  примере радиационно-тепловых ресурсов. – Депон. в УкрИНЭИ, .Киев, 28.07.94 за № 1435 –Ук 94.
Завантажити повний текст (PDF)