Аналіз функцій щільності розподілу концентрацій в гауссових моделях розсіяння домішок в атмосфері

Автори: Степаненко С. М., Волошин В. Г.

Рік: 2008

Число: 03

Сторінки: 5-12

Анотація

Аналізується поведінка функції щільності розподілу концентрації, яка представляє вертикальне
розсіяння домішки від безперервно діючого точкового джерела. Показано, що коли масштаб
турбулентного вертикального розсіяння є рівним або більшим ніж ефективна висота джерела, мода
функції наближається до межі z = 0 і залишається на цій межі при подальшому русі домішку уздовж
напряму потоку. Форма клубу домішки від точкового джерела трансформує свою конфігурацію і
описується еліпсоїдом обертання з орієнтацією осей залежно від співвідношення між масштабами
дифузії. Вертикальний профіль концентрації в приземному шарі добре відновлюється бігауссовою
функцією щільності розподілу, що підтверджується результатами дослідів.

Теги: вертикальне розсіяння; точкове джерело забруднення; функція щільності розподілу концентрації

Список літератури

 1. 1. Бызова Н.Л., ГаргерЕ.Г., Иванов В.Н. Экспериментальные исследования
  атмосферной диффузии и расчеты рассеяния примесей.- Л.: Гидрометеоиздат, 1991,
  -273 с.
  2. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике (определения, формулы, теоремы).−
  Наука, М., 1973. -450с
  3. Математические методы в технике и технологиях. XV международная научная
  конференция, Сб. Тр. Т. 4. Секция 4, изд. ТГТУ, 2002. -34-48с
  4. Степаненко С.Н. Динамика турбулентно-циркуляционных и диффузионных
  процессов в нижнем слое атмосферы. Одесса. 1998. -280 с.
  5. Степаненко С.Н, Волошин В.Г. Применение вероятностного подхода к оценке
  экологической опасности высокого уровня загрязнений атмосферы // Украинский
  гидрометеорологический журнал. 2006.- №1, Одесса, ТЕС, – 14-23с.
Завантажити повний текст (PDF)