Ranking of Odessa Region districts by technogenic load on the air

Authors: Volkov A.I.

Year: 2012

Issue: 11

Pages: 5-13

Abstract

The author develops a comprehensive approach to ranking Odessa region districts by anthropogenic load on their air. Odessa region is zoned as per emissions of air pollutants. Odessa Region districts are ranked to reveal those with the highest air pollution. All results are illustrated as digital maps.

Tags: air pollution; cluster analysis; digital mapping; geographical informational systems

Bibliography

 1. Баканов А.И. Теоретические основы экологического районирования водохранилищ // Водные ресурсы. – 1997. – Т. 24, № 3. – С. 336-343
 2. Янковська Л.В. Еколого-географічне районування обласного регіону (на матеріалах Тернопільської області) // Автореф. дис. канд. геогр. наук. – Чернівці, 2004. – 20 с.
 3. Мовчан И.Б., Яковлева А.А., Кузнецов В.С. Экологическое районирование территории мегаполиса по результатам геохимической съемки и факторного анализа // Горный информационный аналитический бюллетень МГГУ – М., 2011. – С. 125-129.
 4. Шевченко О.Г. Оцінка та прогнозування сучасного стану забруднення атмосферного повітря у м.Києві // : Автореф. дис. канд. геогр. наук. – К., 2009. – 20с.
 5. Статистичний щорічник Одеської області за 2010р. / За редакцією Т.В. Копилової. Головне управління статистики Одеській області. – Одеса, 2011. – 540 с.
 6. Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 7. Школьний Є.П., Лоєва І.Д., Гончарова Л.Д. Обробка та аналіз гідрометеорологічної інформації: підручник. – К.: Міносвіти України, 1999. – 600 с.
 8. Лапский А.Е., Броневич А.Г. Математические методы распознавания образов: Курс лекций. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. – 155 с.
 9. MapInfo Professional User Guide – Stamford: Pitney Bowes MapInfo Corporation, 2007. – 568 р.
 10. Причорноморський екологічний бюлетень №3 (29). Науково-практичний журнал. / Ред. Примак В.О. – Одеса, 2008. – 188 с.
 11. Профіль Одеської агломерації. Матеріали до Стратегічного плану економічного розвитку. – Одеса, 2010. – 107 с.
 12. Статистичний аналіз якості атмосферного повітря України. Науковий вісник НЛТУ України.- Вип. 20.9. – Львів, 2010. – С. 83-88.
Download full text (PDF)