Оцінка впливу умов водообміну з морем на мінливість рівня і солоності води в Тилігульському лимані

Автори: Ю. С. Тучковенко, Д. В. Кушнір, Н. С. Лобода

Рік: 2015

Число: 16

Сторінки: 232-241

Анотація

На підставі результатів гідродинамічного моделювання з використанням чисельної моделі Delft3D-FLOW визначені можливості запобігання подальшого засолення Тилігульського лиману шляхом реконструкції з’єднувального каналу «лиман-море» та зміни регламенту його функціонування, а також шляхом збільшення річкового стоку в лиман, з урахуванням кліматичних умов у першій половині XXI ст. Наведено результати верифікації гідродинамічної моделі. Показано, що для стабілізації рівня води та зменшення темпів зростання солоності вод у лимані найбільш ефективним є варіант цілорічного функціонування поглибленого з’єднувального каналу «лиман-море». Цьому сприятиме різноспрямований водообмін через канал, обумовлений коливаннями рівня води у лимані і морі, що викликані вітром. Однак, при збереженні сучасного рівня водогосподарської діяльності на водозбірному басейні лиману тенденція багаторічного збільшення солоності його вод все ж збережеться. Лише відновлення природних обсягів річкового стоку в лиман здатне звести тенденцію збільшення солоності його вод до мінімуму.

Теги: водообмін з морем; гідродинамічне моделювання; солоність вод; Тилигульский лиман

Список літератури

 1. Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману: [монографія] / [Ю.С. Тучковенко, Н.С. Лобода, О.М. Гриб та ін.], за ред. Ю.С. Тучковенко, Н.С. Лободи. – Одеса: ТЕС, 2014. – 277 с.
 2. Северо-западная часть Черного моря: биология и экология: [монографія] / [В.В. Адобовский, Б.Г. Александров и др.]; ред. Ю.П. Зайцев, Б.Г. Александров, Г.Г. Миничева; Одесский филиал Ин-та биологии южных морей НАН Украины. – Киев: Наукова думка, 2006. – С.422-427.
 3. Ковтун О.А. Фитобентос Тилигульского лимана (Черное море, Украина). Эколого-биологическая, морфологическая и таксономическая характеристика. – LAMBERT Academic Publishing. – 2012. – 353 c.
 4. Loboda N., Bozhok Y. Impact of Сlimate Сhange on Water Resources of North-Western Black Sea Region. International Journal of Research In Earth and Enviornmental Sciences, 2015, vol. 02, no. 9, pp. 1-6.
 5. Характеристика сучасного гідрохімічного та гідрологічного режиму лиману, вироблення рекомендацій щодо його поліпшення в складі ТЕР по об’єкту: «Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції з’єднувального каналу між Тилігульським лиманом і Чорним морем на території Комінтернівського району Одеської області»: Звіт з НДР заключний (наук. кер. Ю.С. Тучковенко), Од. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – 267 с.
 6. Deltares, 2014. Delft3D-FLOW, исходный код [Электронный ресурс] // Сообщество пользователей открытого программного обеспечения Delft3D. – Режим доступа: http://oss.deltares.nl/web/delft3d/ (01.12.2014 г.).
 7. Deltares, 2013. Delft3D-FLOW – Simulation of multi-dimensional hydrodynamic flows and transport phenomena, including sediments – User Manual, version 3.15. The Netherlands: Deltares systems (Delft). 702 p.
 8. Gill A.E. Atmosphere-Ocean Dynamics. International Geophysics Series. New York, London: Academic Press, 1982, vol.30. 680 p.
 9. Тучковенко Ю.С. Результаты адаптации модели DELFT3D-FLOW к условиям Тилигульского лимана / Ю.С. Тучковенко, Д.В. Кушнир // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2014. – № 18. – С. 164-174.
 10. Комплексне управління водними ресурсами Тилігульського лиману та його гідроекологічним станом в умовах антропогенного впливу і кліматичних змін: Звіт з НДР заключний (наук. кер.: Ю.С. Тучковенко), ДР № 0113U000696. Од. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – 375 с.
 11. Лобода Н.С. Вибір типових років в басейні Тилігульського лиману при розрахунках стоку за сценарієм М10 / Н.С. Лобода , Ю.С. Тучковенко, В.М. Хохлов, Ю.В. Божок, Н.Д. Отченаш // Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Одеса, 2014. – С. 28-30.
 12. Лонин С.А. Имитация сгонно-нагонных колебаний уровня моря в портах северо-западной части Черного моря/ С.А. Лонин , Ю.С. Тучковенко // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. – Севастополь: НАН Украины, МГИ. – 1999. -С. 58-66.
 13. Тучковенко Ю.С. Моделирование ветровой циркуляции вод в Тилигульском лимане/ Ю.С. Тучковенко, Д.В. Кушнир // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2013. – № 16. – С. 149-158.
Завантажити повний текст (PDF)