Метеорологічне забезпечення задач цивільної оборони

Автори: Г.Д. Ковилін, І.С. Берніков, В.М. Василишин

Рік: 2015

Число: 16

Сторінки: 89-98

Анотація

Розглянути місце і роль метеорологічного забезпечення в рішенні задач захисту населення від наслідків стихійних лих, техногенних аварій і сучасних засобів ураження (пожеж, вибухів, викидів, терористичних дій).
Представлені пропозиції по вдосконаленню збору, обробки і аналізу метеорологічних и аерологічних даних, необхідних для прогнозування і оцінки радіаційної і біологічної (бактеріологічної) обстановки, у цілях захисту населення і військ.

Теги: радіоактивне і хімічне зараження; середня швидкість повітря; техногенні аварії; цивільна оборона (захист).

Список літератури

 1. Владимиров В.А., Дружник А.А., Онойко В.Я. Сильнодействующие ядовитые вещества: Учебное пособие для войск и гражданской обороны. – М.: Воениздат, 1984. – 269 с.
 2. Ковылин Г.Д. Защита населения и войск от последствий техногенных аварий, связанных с выбросом в атмосферу радиоактивных и химических веществ // Український гідрометеорологічний журнал. – 2011. – № 9. – С. 85-89.
 3. Боровский Ю.В., Жаворонков Г.Н., Сердюков Н.Д. Гражданская оборона: Учебник для студентов педагогических институтов. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с.
 4. Руководство по практическим работам метеорологических подразделений авиации вооруженных сил / Под ред. Егорова И.П. – М.: Воениздат, 1992. – 488 с.
 5. Коновалов С.П., Сузанский А.И., Хижко В.П. Оружие массового поражения: Учебное пособие – М.: Воениздат, 1976. – 205 с.
 6. Калитаев А.Н., Живетьев Г.А., Желудков Э.И. Защита от оружия массового поражения / Справочник. – М.: Воениздат, 1984. – 269 с.
 7. Учебно-методическое пособие по подготовке руководящего состава гражданской обороны / Под ред. Крутских Д.А.– М.: Воениздат, 1984. – 269 с.
 8. Методика расчетов для оценки ядерной и химической обстановки / Под ред. Серегина В.В. – М.: Воениздат, 1977. – 89 с.
 9. Карта офицера:Учебное пособие / Под ред. Чайко В.М. – М.: Воениздат, 1985. – 175 с.
 10. Бабич В.К. Авиация в локальных войнах. – М.: Воениздат, 1988. – 207 с.
 11. Технические средства метеорологической службы / Под ред. Егорова И.П. – М.: Воениздат, 1992. – 488 с.
 12. Руководство по производству наблюдений и применению информации с радиолокаторов МРЛ и МРЛ-2 / Под ред. Слабковича Г.И. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 333 с.
Завантажити повний текст (PDF)