Розрахунок складових водного балансу озера Китай (за період 2008-2014 рр.)

Автори: Ж.Р. Шакірзанова, Ю.С. Медведєва, М.Д. Янєва

Рік: 2015

Число: 16

Сторінки: 196-201

Анотація

Основним методом дослідження гідрометеорологічного режиму озер є розв’язання рівняння водного балансу, яке характеризує процеси надходження та витрат води. Для розрахунку водних балансів в якості вихідних матеріалів використані об’єми води в озері Китай на початок і кінець кожного місяця, атмосферні опади і випаровування з водної поверхні. За різними методиками обчислений поверхневий та ґрунтовий стік, фільтрація, транспірація.
У статті проаналізовані фізико – географічні, морфометричні, гідрологічні, гідротехнічні характеристики озера Китай, а також річок, які його живлять; виконаний розрахунок складових водного балансу оз. Китай (за 2008-2014 рр.) та визначені нев’язки водних балансів.

Теги: водний баланс; водообмін; грунтовий стік; нев’язки.; поверхневий стік; транспирация; фильтрация

Список літератури

  1. Ресурсы поверхностных вод СССР [под ред. М. С. Каганера]. – Л.: Гидрометеоиздат, 1969 – Т. 6, вип.1: Западная Украина и Молдавия.-1969. – 84 с.
  2. Тимченко В.М. Экологическая гидрология водоемов Украины /В.М. Тимченко. – К.: Наукова думка, 2006. – 375 с.
  3. Гопченко Е.Д. Применение методов статистического моделирования при оценке изменений годового стока рек под влиянием орошения / Е.Д. Гопченко, Н.С. Лобода // Метеорология и гидрология. – 1986.- №9. – С. 79-84.
  4. Гопченко Е.Д. Водные ресурсы Северо-Западного Причерноморья (в естественных и нарушенных антропогенной деятельностью условиях: [моногр.] / Е.Д. Гопченко, Н. С. Лобода. – К. : КНТ, 2005. – 192 с. 5.
  5. Медведєва Ю.С. Водний та сольовий режими озера Китай: дис. кандидата геогр.наук: 11.00.07/ Ю.С. Медведєва- Одеса, 2010.- 223 с. Клибашев К. П. Гидрологические расчеты/ К. П. Клибашев, И. Ф. Горошков : под ред. А. И. Чеботарева. – Л. : Гидрометеоизд, 1970.– 458 с.
Завантажити повний текст (PDF)