Сучасний стан якості вод басейну річки Дністер на транскордонних ділянках

Автори: А.В. Колісник

Рік: 2015

Число: 16

Сторінки: 202-208

Анотація

В статті досліджено сучасний стан якості вод басейну річки Дністер на транскордонних ділянках в межах Вінницької області за Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями та Методикою інтегральної оцінки забрудненості водних об’єктів. Виявлено, що поверхневі води Дністровського басейну значно забруднені. Екологічне оздоровлення річкового басейну в межах транскордонних ділянок з Республікою Молдова необхідно реалізовувати на міждержавному рівні із залученням механізмів у рамках проекту Єврорегіон «Дністер».

Теги: методика оцінки якості води; транскордонне забруднення; якість води

Список літератури

  1. Управление бассейном трансграничного Днестра в условиях нового бассейнового договора. Кишинев: Eco-TIRAS, 2013. – 508 с.
  2. Єврорегіон “Дністер” / Офіційний сайт Вінницької обласної ради http://www.vinrada.gov.ua/evroregion_dnister.htm
  3. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / Романенко В.Д., Жукинський В.М., Оксіюк О.П. та ін.. – К.: Символ-Т, 1998. – 28 с.
  4. Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод: [підручн.] / С.І. Сніжко. – К.: Ніка-Центр, 2001. – 264 с.
  5. Мусаелян С.М. Водные ресурсы Армянской ССР (использование, охрана, экономика). – Ереван: Изд-во Ереванского государственного университета, 1989. – 126 с.
  6. Слесаренок С. Участь громадськості в розробці басейнової політики щодо штучних водойм в басейні Дністра /                     С. Слесаренок, Л. Гричулевич // Управление бассейном трансграничного Днестра в условиях нового бассейнового договора: материалы Междунар. конф. – Кишинев, 20–21 сент. 2013 г. / ред. И. Тромбицкий. – Кишинев: Eco-TIRAS, 2013. – С. 392–396.
Завантажити повний текст (PDF)