Теплові ресурси України в умовах зміни клімату

Автори: Польовий А.М., Божко Л.Ю.

Рік: 2015

Число: 16

Сторінки: 99-106

Анотація

Розглядаються в порівнянні показники термічного режиму за період1986 – 2005рр. та очікувані їх зміни, розраховані за трьома сценаріями змін клімату: GFDL-30 %, ,- А1В,- А2 на період 2011 – 2050 рр. по території України. Відзначається очікуване більш раннє настання дат переходу температури повітря через різні межі навесні та більш пізнє восени, загальне підвищення середньої температури повітря, зростання сум температур та зміна амплітуди температур.

Теги: зміна клімату; потепління; суми температур; температура повітря

Список літератури

 1. Агрокліматичний довідник по території України. /За ред. Т.І. Адаменко, М.І. Кульбіди, А.Л. Прокопенко. – Кам’янець-Подільськ, 2011. – 107 с.
 2. Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України. /За ред. С.М. Степаненко, А.М. Польового. – Одеса: Екологія, 2011. – 694 с.
 3. Израэль Ю.А. Последствия изменения климата для России // Состояние и комплексный мониторинг природной cреды и климата. Пределы изменений./[Ю.А. Израэль, Ю.А.Антохин и др.] – М.: Наука, 2001. – С. 40-64.
 4. Краковська С.В. Паламарчук Л.В., Шедеменко І.П., Дюкель Г.О., Гнатюк Н.В. Верифікація даних світового кліматичного центру (CRU) та регіональної моделі клімату (RЕМО) щодо прогнозу приземної температури повітря за контрольний період 1961-1990 рр. / С.В. Краковська, Л.В. Паламарчук, І.П Шедеменко, Г.О. Дюкель, Н.В. Гнатюк // Наук. праці УкрНДГМІ. – 2008. –     № 257. – С. 42-60.
 5. Логинов В.Ф. Причины и следствия климатических изменений. / В.Ф. Логинов – Минск: Навука і техніка, 1992. – 320 с.
 6. Методы оценки последствий изменения климата для физических и биологических систем. / Под ред. С.М. Семенова.-М., 2012. -511 с.
 7. Полевой А.Н. Теория и расчет продуктивности сельскохозяйственных культур /А.Н. Полевой – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 175 с.
 8. Польовий А.М. Сільськогосподарська метеорологія. / Польовий А.М. –Одеса.:»ТЕС», 2012.- 635 c.
 9. Тарко А.М. Антропогенные изменения глобальных биосферных процессов /А.М. Тарко . – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 231 с.
 10. Україна та глобальний парниковий ефект. Книга 2. Вразливість і адаптація екологічних та економічних систем до зміни клімату /За ред. В.В. Васильченка, М.В. Ращуна, І.В. Трохимової. – К: Агентство з раціонального використання енергії та екології, 1998.- 208 с.
 11. Christensen J.H., B. Hewitson, A. Busuioc, A. Chen, X. Gao, I. Held, R. Jones, R.K. Kolli, W.-T. Kwon, R. Laprise, V. Magaña Rueda, L. Mearns, C.G. Menéndez, J. Räisänen, A. Rinke, A. Sarr, P. Whetton. Regional Climate Projections. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of WG I to the Fourth Assessment Report of the IPCC Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 2007. 94 p. (Eds: Solomon S.D., Qin M., Manning Z., Chen M., Marquis K.B. Averyt M. Tignor and H.L. Miller ).
 12. Jacob D., B.JJ.M. Van den Hurk, U. Andre, G. Elgered, C. Fortelius, L.P. Graham, S.D. Jackson, U. Karstens, Chr. Kopken, R. Lindau, R. Podzun, B. Rockel, F. Rubel, B.H. Sass, R.N.B. Smith, X. Yang. A comprehensive model inter-comparison study investigating the water budget during the BALTEX-PIDCAP period. Meteor. Atm., 2001, no. 77, pp. 61-73.
 13. Roeckner E., K. Arpe, L. Bengtsson, M. Cristoph, M. Claussen, L. Dumenil, M. Esch, U. Schlese, U. Schulzweida. The atmospheric general circulation model ECHAM4: Model description and simulation of present-day climate. Max-Planck-Institute fur Meteorologie, Report , 1996, no. 218.
Завантажити повний текст (PDF)