Вплив змін клімату на водні ресурси водозбору Куяльницького лиману у сценарних кліматичних умовах

Автори: Н.С. Лобода, Ю.В. Божок

Рік: 2015

Число: 16

Сторінки: 189-195

Анотація

Проведено аналіз закономірностей коливань кліматичних чинників формування стоку на водозборі Куяльницького лиману за даними сценаріїв зміни клімату А1В (модель REMO) та А2 (модель RCA) з використанням різницево-інтегральних кривих. Установлені основні тенденції зміни водних ресурсів Куяльницького лиману на основі моделі «клімат-стік» у майбутньому. Показано, що до середини XXI сторіччя за сценарієм А1В можливе зменшення водних ресурсів басейну Куяльницького лиману на 40%. За сценарієм А2 водні ресурси північної частини басейну можуть зростати в середньому на 20-30%, а стік у південній частині може зменшитись в середньому на 10%.

Теги: водні ресурси; глобальне потепління; Куяльницкий лиман; модель «клімат-стік»; сценарії зміни клімату

Список літератури

 1. Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України: монографія / Під ред. С.М. Степаненка, А.М. Польового. – Одеса: Екологія, 2011. – 605 c.
 2. Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья: монографія / Под ред. Ю.С. Тучковенко, Е.Д. Гопченко. – Одесса: ТЕС, 2012 – 224 с.
 3. Оцінка можливих змін гідроекологічного режиму Куяльницького лиману під впливом глобальних кліматичних змін: Звіт з НДР (№ д/р 0112U007606). Од. держ. екол. ун-т. – Одеса, 2012. – 147 с.
 4. Гопченко Е.Д., Лобода Н.С. Водные ресурсы северо-западного Причерноморья (в естественных и нарушенных хозяйственной деятельностью условиях): монографія. – Киев: КНТ, 2005. – 188 с.
 5. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 447 с.
 6. Стан гідрографічної мережі річки Великий Куяльник в умовах водогосподарських перетворень на її водозбірному басейні: Звіт з НДР (№ д/р 0110U008222). Од. держ. екол. ун-т. – Одеса, 2011. – 165 с.
 7. Лобода Н.С. Оцінка водних ресурсів річок басейну Тилігульського лиману в умовах змін глобального клімату / Н.С. Лобода, Ю.В. Божок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: наук. збірник. – 2014. – Т. 1(32). – C. 32-40.
 8. Loboda N. Bozhok Y. Impact of Сlimate Сhange on Water Resources of North-Western Black Sea Region / N. Loboda, Y. Bozhok // International Journal of Research In Earth and Environmental Sciences, 2015, Vol. 02, No. 9, pp. 1-6.
 9. Лобода Н.С. Расчеты и обобщения характеристик годового стока рек Украины в условиях антропогенного влияния: Монография. – Одесса: Экология, 2005. – 208 с.
 10. Лобода Н.С. Вплив змін клімату на водні ресурси України у сучасних та майбутніх умовах (за сценарієм глобального потепління А1В) / Н.С. Лобода, З.Ф. Сербова, Ю.В. Божок // Український гідрометеорологічний журнал. – 2014. – Вип. 15. – С. 149-159.
 11. Лобода Н.С. Оцінка впливу змін клімату на водні ресурси України на основі моделі «клімат-стік» за сценарієм глобального потепління А2 / Н.С. Лобода, З.Ф. Сербова, Ю.В. Божок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2015. – Т.1(36). – С. 8-17.
 12. IPCC (2007) Climate Change 2007: The Physical Science Basis – Summary for Policymakers. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 2007, 996 p.
 13. Roeckner E., Arpe K., Bengtsson L. and coauthors. The atmospheric general circulation model ECHAM4: Model description and simulation of present-day climate / Max-Planck-Institute fur Meteorologie, Report, 1996, No.218, 90 p.
 14. Samuelsson P., Jones C.G., Willén U. and co-authors. The Rossby centre regional climate model RCA3: Model description and performance. Tellus, 2011, 63A, pp. 4–23.
Завантажити повний текст (PDF)