Оцінка продукційного процесу картоплі в умовах зміни клімату в Східному та Західному Лісостепу

Автори: Свидерська С.М.

Рік: 2015

Число: 16

Сторінки: 120-127

Анотація

Розглядаються в порівнянні показники фотосинтетичної продуктивності картоплі й агрокліматичні умови вирощування картоплі за період 1986-2005 рр. та очікувані їх зміни, розраховані за сценаріями зміни клімату А1В та А2 за період 2011-2050 рр. на території Східного та Західного Лісостепу. Розглядаються агрометеорологічні та агрокліматичні умови, при яких може спостерігатися максимальна продуктивність посадок картоплі.

Теги: агрокліматичні умови; зміна клімату; картопля; опади; температура повітря

Список літератури

 1. Агрокліматичний довідник по території України. /За ред. Т.І. Адаменко, М.І. Кульбіди, А.Л. Прокопенко. – Кам’янець-Подільськ, 2011. – 107 с.
 2. Аксьонова Л.А. Картопля// Географія. – 2000. – № 43. –С. 1-2.
 3. Агрохимия. – 2-е изд., перераб. и доп. /Под ред. Смирнова П.М., Муравина Э.А. – М.: Колос, 1984.-304 с.
 4. Лорх А.Г. Динамика накопления урожая картофеля / А.Г. Лорх. –М.: Сельхозгиз, 1948. – 191 с.
 5. Лорх А.Г. О картофеле /А.Г. Лорх. –М.: Сельхозгиз, 1960. – 151 с.
 6. Израэль Ю.А. Последствия изменения климата для России // Состояние и комплексный мониторинг природной среды и климата. Пределы изменений./[Ю.А. Израэль, Ю.А.Антохин и др.] – М.: Наука, 2001. – С. 40-64.
 7. Краковська С.В. Верифікація даних світового кліматичного центру (CRU) та регіональної моделі клімату (RЕМО) щодо прогнозу приземної температури повітря за контрольний період 1961-1990 рр. /С.В. Краковська, Л.В Паламарчук, І.П Шедеменко, Г.О. Дюкель, Н.В. Гнатюк //Наук. праці УкрНДГМІ. – 2008. – № 257. – С. 42-60.
 8. Методы оценки последствий изменения климата для физических и биологических систем. /Под ред. С.М. Семенова.- М., 2012. -511 с.
 9. Полевой А.Н. Теория и расчет продуктивности сельскохозяйственных культур / А.Н. Полевой. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 175 с.
 10. Польовий А.М. Сільськогосподарська метеорологія. / А.М. Польовий. –Одеса: ТЕС, 2012.- 635 c.
 11. Тарко А.М. Антропогенные изменения глобальных биосферных процессов /А.М. Тарко. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 231 с.
 12. Україна та глобальний парниковий ефект. Книга 2. Вразливість і адаптація екологічних та економічних систем до зміни клімату /За ред. В.В. Васильченка, М.В. Ращуна, І.В. Трохимової. – К.: Агентство з раціонального використання енергії та екології, 1998.- 208 с.
Завантажити повний текст (PDF)