Використання кінцево-різницевих схем при моделюванні несталої турбулентної дифузії зависі у водному потоці

Автори: Юрасов С.М. Горун В.В.

Рік: 2014

Число: 14

Сторінки: 172-184

Анотація

У статті розглянуті різні кінцево-різницеві схеми при моделюванні несталої турбулентної дифузії зависі у водному потоці в плоскій постановці завдання. Виконаний аналіз отриманих рішень, дана оцінка погрішності розрахунків і оптимізовані вихідні параметри моделі. Приводяться рекомендації для виконання інженерних розрахунків.

Теги: завись; кінцево-різницева схема; математична модель; нестала турбулентна дифузія

Список літератури

  1. Юрасов С.Н., Горун В.В. Математическая модель неустановившейся турбулентной диффузии взвеси в водном потоке // Метеорологія, кліматологія та гідрологія: Межвід. наук. збірник України / Голов. ред. С.М.Степаненко. – Одеса: Вид. «ТЕС», 2010. – Вип. 51. – С. 189-199.
  2. Горун В.В., Юрасов С.Н. Оптимизация параметров математической модели неустановившейся турбулентной диффузии взвеси в водной среде // Вісник Одеського державного екологічного університету: Науковий журнал / Голов. ред. Є.Д.Гопченко. – Одеса: «Екологія», 2012. – Вип. 14. – С. 28-35.
  3. Гильманов А. Н. Методы адаптивных сеток в задачах газовой динамики. – М.: Наука, 2000. – 248 с.
  4. Ортега Дж. Введение в параллельные и векторные методы решения линейных систем. – М.: Мир, 1991. – 367 с.
Завантажити повний текст (PDF)