Дефіцит насичення водяної пари та випаровування з водної поверхні Каховського водосховища

Автори: Обухов Є.В., Корягіна О.С.

Рік: 2014

Число: 14

Сторінки: 194-204

Анотація

На основі реальної гідрометеорологічної інформації за 55 років експлуатації водосховища досліджено вплив дефіциту насичення водяної пари над ним для характерних років його гідрометеорологічних показників.

Теги: випаровування; водна поверхня; водосховище; водяна пара; дефицит; показники; температура

Список літератури

  1. Леви И.И. Инженерная гидрология. – М.: Высшая школа, 1968. – 240 с.
  2. Яцик А.В. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Підручник для студентів вищих навч. закладів / А.В.Яцик, Ю.М.Грищенко, Л.А.Волкова, І.А.Пащенюк – К.: Генеза, 2007. – 360 с.
  3. Климат Одессы / Под ред. Смекаловой Л.К. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 174 с.
  4.  Указания по расчету испарения с поверхности водоемов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1969. – 83 с.
  5. Вуглинский В.С. Водные ресурсы и водный баланс крупных водохранилищ СССР. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 223 с.
  6. Справочник по водным ресурсам/Под ред. Б.И. Стрельца.– К.:Урожай, 1987.– 304 с.
  7. Обухов Є.В., Корягіна О.С., Корецький Є.П. Узагальнені оцінки випаровування з Каховського водосховища: Монографія. – Одеса: Поліграф, 2012. – 130 с.
  8. Обухов Є.В., Корягіна О.С., Корецький Є.П. Порівняльні розрахунки випаровування з водної поверхні Каховського водосховища в сучасних умовах // Вісник Одеського державного екологічного університету. – Одеса, 2012. – Вип. 13. – С.187-195.
  9. Водяной пар в атмосфере [Электронный ресурс] – режим доступа: rudocs.exdat.com/docs/index-398172.html.
  10. Клімат України / За ред. В.М. Ліпінського, В.А Дячука, В.М. Бабіченко. – К.: Вид-во Раєвського, 2003. – 343 с.
Завантажити повний текст (PDF)