Використання вегетаційних індексів для моніторингу посух в Україні

Автори: Семенова І.Г

Рік: 2014

Число: 14

Сторінки: 43-52

Анотація

Просторово-часовий розподіл посушливих умов в Україні за період 2000-2013 рр. досліджено за допомогою індексів, які є продуктами супутникового зондування Землі,  – нормалізованого вегетаційного індексу та індексу умов вегетації. Виявлено переважання весняних посух в усіх агрокліматичних зонах з максимальною їх повторюваністю й інтенсивністю в східному Лісостепу. Порівняльний аналіз показників врожайності озимої пшениці та ярого ячменю з аномаліями вегетаційного індексу показав суттєве зниження врожаю в роки, коли значення індексу в квітні-червні менші за середні.

Теги: врожайність; нормалізований вегетаційний індекс; посуха

Список літератури

 1. Калинин Н.А., Пьянков С.В., Свиязов Е.М., Смирнова А.А. Технология комплексной оценки фитомассы сельскохозяйственных культур по данным дистанционного зондирования Земли // Вестник Удмуртского университета. Сер. Биология. Науки о Земле. – 2010. – Вып. 4. – С. 11-18.
 2. Антоненко В.С., Гаценко Р.В. Оценка состояния посевов и прогноз урожайности озимой пшеницы в Украине по данным многоспектральной космической съемки // Наук. праці УкрНДГМІ. – 2005. – Вип. 254. – С.55-71.
 3. Гребень А.С., Красовская И.Г. Анализ основных методик прогнозирования урожайности с помощью данных космического мониторинга, применительно к зерновым культурам степной зоны Украины // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2012. – № 2 (54). – С. 170-180.
 4. Rouse J.W., Haas R.H., Schell J. A., Deering D.W. Monitoring vegetation systems in the great plains with ERTS // Third ERTS Symposium, NASA SP-3511973. – Vol. 1. – P. 309–317.
 5. Kogan F.N. Droughts of the late 1980s in the United States as derived from NOAA polar orbiting satellite data // Bull. Amer. Met. Soc. – 1995. – Vol. 76, No. 5. – P. 655-668.
 6. Singh R.P., Roy S., Kogan F. Vegetation and temperature condition indices from NOAA AVHRR data for drought monitoring over India // Int. J. Remote Sensing. – 2003. – Vol. 24, No. 22. – P. 4393–4402.
 7. Karnieli A., Agam N., Pinker R. T., Anderson M., Imhoff M. L., Gutman G. G., Panov N., Goldberg A. Use of NDVI and land surface temperature for drought assessment: Merits and limitations. // J. Climate. – 2010. – Vol. 23. – P. 618–633.
 8. Семёнова И. Г. Оценка засушливых условий на Украине в конце XX – начале ХХI столетия // Вестник Балтийского федер. ун-та им. И. Канта. – 2014. – № 1. – С. 20-29.
 9. Peled E., Dutra E., Viterbo P., Angert A. Technical note: Comparing and ranking soil-moisture indices performance over Europe, through remote-sensing of vegetation // Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss. – 2009. – Vol. 6. – P. 6247-6264.
 10. Полевой А.Н. Теория и расчет продуктивности сельскохозяйственных культур. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 175 с.
 11. Пасов В.М. Изменчивость урожаев и оценка ожидаемой продуктивности зерновых культур. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 152 с.
Завантажити повний текст (PDF)