Оцінка природних водних ресурсів річок басейну Тилігульського лиману за метеорологічними даними

Автори: Н.С. Лобода, Ю.В. Божок

Рік: 2014

Число: 14

Сторінки: 144-154

Анотація

На більшості річок басейну Тилігульського лиману гідрометеорологічні спостереження не організовані. Існуючі ряди даних на річці Тилігул трансформовані водогосподарською діяльністю, що не дозволяє оцінити характеристики стоку з достатньою  точністю. У роботі наведені характеристики річного стоку та мінімального стоку, а також внутрішньорічного розподілу, визначені за моделлю “клімат-стік” з використанням метеорологічної інформації.  

Теги: кліматичний стік; метеорологічні дані; метод водно-теплового балансу; природні водні ресурси

Список літератури

 1. Водний фонд Миколаївської області. Миколаїв, 2009. – 184 с.
 2. Гопченко Є.Д., Лобода Н.С. Оцінювання природних водних ресурсів України за методом водно-теплового балансу // Наук. Праці УкрНДГМІ, 2001. – Вип.249. – С. 106-120.
 3. Гопченко Е.Д., Лобода Н.С. Водные ресурсы северо-западного Причерноморья (в естественных и нарушенных хозяйственной деятельностью условиях). – К.: КНТ, 2005. – 188 с.
 4. Лобода Н.С. Расчеты и обобщения характеристик годового стока рек Украины в условиях антропогенного влияния: Монография. – Одесса: Экология, 2005. – 208 с.
 5. Лобода Н.С., Гопченко Є.Д. Стохастичні моделі у гідрологічних розрахунках: Навчальний посібник. – Одеса: Екологія, 2006. – 200 с.
 6. Мезенцев В.С., Карнацевич И.В. Увлажненность Западно-Сибирской равнины – Л.: Гидрометеоиздат, 1969. – 75 с.
 7. Онуфриенко Л.Г., Волошин И.И. Определение годового стока рек Украины и Молдовы // Труды УкрНИИ Госкомгидромета. – М.:Московское отделение Гидрометеоиздата, 1986. – Вып.217. – С. 3-20.
 8. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 447 с.
 9. Ресурсы поверхностных вод СССР. – Л.: Гидрометеоиздат, 1966.- т.6, вып.1:Украина и Молдавия. – 884 с.
 10. Справочник по водным ресурсам / Под ред. Б.И. Стрельца. – К.: Урожай, 1987. – 304 с.
 11. Швебс Г.И., Ігошин М.І. Каталог річок і водойм України: навчально-довідковий посібник / Під ред. Є.Д. Гопченка. – Одеса: Астропринт, 2003. – 390 с.
 12. Шерешевский А.И., Вишневский П.Ф. Норма и изменчивость годового стока рек Украины / Гидробиологический журнал. – 1997. – Т.3. – С. 81- 91.
Завантажити повний текст (PDF)