Модель імовірності пошкодження заморозками винограду різних сортів на території Одеської області

Автори: Ляшенко Г.В., Маринін Є. І.

Рік: 2014

Число: 14

Сторінки: 123-128

Анотація

Дана оцінка ризику пошкодження винограду різних сортів весняними заморозками з використанням моделі умовної ймовірності. Розрахунки проведені за даними п’яти агрометеорологічних станцій виноградарської зони Одеської області. 

Теги: весняні заморозки; виноград; модель умовної ймовірності ушкодження винограду

Список літератури

  1. Растениеводство / Под ред. В. Н. Степанова. — 2-е изд. — Л.: Гидрометеоиздат., Москва, 1965 – 244 с..
  2. Мержаниан А.С. Виноградарство. – Л.: Издат. Колос, Ереван, 1967 – 223 с
  3. Гольцберг И. А. Агроклиматическая характеристика заморозков в СССР и методы борьбы с ними. – Л.: Гидрометеоиздат, Ленинград, 1961 – 192 с.
  4. Ляшенко Г. В. Агроклиматологическое районирование административного района (на примере Суворовского района Молдовы) : автореф. на соиск. степ. канд. геогр. наук, спец.: 11.00.09. – Одесса, 1991 -23 с.
Завантажити повний текст (PDF)