Зміна зональних меж розміщення виноградних насаджень при урахувані мезо- і мікроклімату

Автори: Ляшенко Г.В.

Рік: 2012

Число: 10

Сторінки: 86-94

Анотація

Виконана оцінка мезо- і мікрокліматично мінливості умов морозонебезпечності і радіаційно-теплових ресурсів під впливом неоднорідностей підстильної поверхні (типу і форми рельєфу, елементів рельєфу,різних грунтів і наявності водойм) у виноградарському регіоні України. Визначено можливість просторової мінливості північної межі розміщення виноградних насаджень за умови врахування мезо- і мікроклімату.

Теги: мезоклимат; мікрокіимат; морозонебезпечність; середній із абсолютних мінімумів температури повітря; сума сумарної й фотосинтетично активної радіації; суми денних і нічних температур; теплозабезпеченість

Список літератури

 1. Давитая Ф.Ф. Климатические зоны винограда в СССР. – М.: Пищепромиздат, 1948. –192 с.
 2. Фурса Д.И. Погода, орошение и продуктивность винограда. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 199 с.
 3. Турманидзе Т.И. Климат и урожай винограда. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980. – 326 с.
 4. Мищенко З.А. Учет микроклимата при размещении виноградников и садов. – Кишинев: Штиинца, 1986. –103 с.
 5. Мищенко З.А., Ляшенко Г.В., Ярмольская Е.Е. Оценка возможных агроклиматических ресурсов к 2005-2030 г.н. в связи с изменением климата //Культура народов Причерноморья. – 2002. – № 31. – С. 245-250.
 6. Ляшенко Г.В. Влияние тенденции изменения агроклиматических ресурсов на границу промышленного виноградарства //Материалы Международного симпозиума “Виноградарство XXI столетия”. – Одесса. – 2005. – С. 147-150
 7. Микроклимат СССР /Под ред. И.А. Гольцберг. – Л.: Гидрометеоиздат, 1967. – 286 с.
 8. Микроклимат холмистого рельефа и его влияние на сельскохозяйственные культуры /Под ред. И.А. Гольцберг. – Л.: Гидрометеоиздат, 1962. –250 с.
 9. Климатические и микроклиматические исследования в Молдавии. – Кишинев: Штиинца. – 1985. – С.65-84
 10. Ляшенко Г.В. Агроклиматическое районирование административного района (на примере Суворовского района Молдовы): Автореф. дис. канд. геогр. наук. – ОГМИ. – Одесса, 1991. –24 с.
 11. Методи оцінки і районування мікрокліматичної мінливості радіаційно-теплових ресурсів України для оптимізації розміщення сільськогосподарських культур: Монографія /Під ред. М.І. Кульбіди, З.А. Міщенко. – Київ: УкрГМЦ, 2004. – 111 с.
 12. Романова Е.Н., Мосолова Г.И., Береснева И.А. Микроклиматология и ее значение для сельского хозяйства. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 245 с.
 13. Мищенко З.А., Ляхова С.В. Агроклиматическая оценка условий морозоопасности для перезимовки винограда на территории Украины //Метеорология, климатология и гидрология. – 1999. – № 36. – С.119-133.
 14. Ляшенко Г.В. Агрокліматичне районування України за тепловими ресурсами дня та ночі з урахуванням мезо- і мікроклімату //Культура народів Причорномо’я. – 2005. – № 61. –     С. 15-18
 15. Мищенко З.А., Ляхова С.В. Региональная оценка агроклиматических ресурсов на территории Украины и урожай винограда //Метеорология, климатология и гидрология. – 1999. – № 36. – С. 100-118.
 16. Ляшенко Г.В. Пространственная изменчивость тепловых ресурсов дня и ночи на юге Украины //Труды УкрНИГМИ. – 2001. – Вып.249. – С.230-236.
 17. Ляшенко Г.В. Агро- и микроклиматическое обоснование размещения сельскохозяйственных культур на примере винограда //Виноградарство і виноробство. – № 42. – С. 87-95.
Завантажити повний текст (PDF)