Про водообмін Чорного моря з Середземним та швидкостях течій в протоці Босфор

Автори: Суховій В.Ф., Рубан І.Г., Ібрішим А.М.

Рік: 2012

Число: 10

Сторінки: 207-215

Анотація

В роботі досліджується довгоперіодна сезонна мінливість коливань переносу вод крізь Босфор. Доведено, що швидкості течій, як верхнього з Чорного моря, так і придонного у Чорне море залежить від мінливості річкового стоку у Чорне море. Також були розраховані і оцінені сумарні швидкості з урахуванням дрейфових течій.

Теги: верхньобосфорська; дрейфова; мінливість; нижнєбосфорська; протока Босфор; річковий стік; течія

Список літератури

  1. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. –Т.4.-Черное море.- Вып.1. – Гидрометеорологические условия/ Под ред. А.И.Симонова, Э.Н.Альтмана.- СПб: Гидрометеоиздат, 1991.- 430 с.
  2. Толмазин Д.М. Поле течений и обмен вод в Босфоре// Океанология. 1962.- Т.2, вып.1.- С.44-50.
  3. Богданова А.К. Гидрология Босфора и прибосфорского района Черного моря.// В кн.: Водообмен через Босфор и его влияние на гидрологию и биологию Черного моря. -Киев, 1969.- С.5-121.
  4. Богданова А.К. Сезонные и межгодовые колебания водообмена через Босфор.// В кн.: Биология моря. -Киев, 1972. – Вып.27.- С.41-45.
  5. Современный и перспективный солевой и водный баланс южных морей.// Труды ГОИН. – 1972.- Вып.108.- 227 с.
  6. Овчинников И.М. и др. Гидрология Средиземного моря. – Л.: Гидрометеоиздат, 1976, – 375 с.
  7. Лакомб А. Физическая океанография. Пер.с фр.- М.: Изд-во Мир, 1974.- 495 с.
  8. Фомин В.В. Численное моделирование течений и волн в прибрежной зоне моря с учетом их взаимодействия // Автореф.дис. на соиск.уч.ст.докт.геогр.наук. – Севастополь, 2008.   -37 с.
Завантажити повний текст (PDF)