Розробка науково-методичної бази для визначення зон затоплення від дощових паводків в басейні р.Дністер (на прикладі Жидачівського району Львівської області)

Автори: Гопченко Є.Д., Бояринцев Є.Л, Овчарук В.А., Сербов М.Г.

Рік: 2012

Число: 10

Сторінки: 106-115

Анотація

На прикладі Жидачівського району Львівської області реалізовано теоретичну базу по розрахунках характеристик максимального стоку паводків та методику щодо визначення зон можливого затоплення цієї території водами р. Дністер.

Теги: зона затоплення; максимальний стік; паводки

Список літератури

  1. Вишневський В.I. Максимальнi витрати воды на рiчках Українських Карпат // Тр. УкрНДГМI.- 1999. –Вип. 247. –С. 102-113.
  2. Гопченко Е.Д., Джабур Кхалдун. О влиянии залесённости на естественную зарегулированность паводочного стока рек Карпат // Метеорологiя, клiматологiя та гiдрологiя.- 2000. – Вип. 40. –С. 132-136.
  3. Гопченко Е. Д., Овчарук В. А. Формирование максимального стока весеннего половодья в условиях юга Украины. Одесса:ТЭС, 2002. 110с.
  4. Лютик П.М. Условия формирования и расчёта паводочного стока рек горной системы Карпат // Тр.УкрНИГМИ.- 1983. – Вып. 194. – С.3-18.
  5. Руководство по определению расчетных гидрологических характеристик. – Л.: Гидрометеоиздат., – 1973. – 111 с.
  6. Руководство по определению расчетных гидрологических характеристик. – Л.: Гидрометеоиздат., – 1984. – 447 с.
  7. Определение основных расчетных гидрологических характеристик. – СП 33-101-2003. – М. 2004. – 72 с.
  8. Ресурсы поверхностных вод СССР.-Л.: Гидрометеоиздат, 1964.-Т.6.- Вып.2.-490 с.
  9. Соколовский Д.Л. Речной сток. – Л.: Гидрометеоиздат, 1959. – 527 с.
Завантажити повний текст (PDF)