Метеорологічні та синоптичні умови забруднення атмосферного повітря міста Одеса

Автори: Івус Г.П., ХоменкоГ.В., Семергей-Чумаченко А.Б., Гурська Л.М.

Рік: 2012

Число: 10

Сторінки: 28-35

Анотація

На основі даних радіозондування, спостережень за вітром і забрудненням повітря за п’ятирічний період зроблена оцінка потенціалу забруднення атмосфери для Одеси та вивчені метеорологічні і синоптичні умови формування високих рівнів концентрації шкідливих речовин.

Теги: гранично допустима концентрація; інверсія температури; потенціал забруднення атмосфери

Список літератури

  1. База даних радіозондувань з ресурсу: http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html  http://www.westwind.сh/w_0sow.php
  2. Івус Г.П.,Семергей-Чумаченко А.Б., Мізевіч А.Ф. Оцінка забруднення атмосферного повітря над Одесою пилом та діоксидом сірки у січні 2003-2007 рр. // Вестник ГМЦ ЧАМ. – 2009. – С. 70-77.
  3. Кіптенко Є.М., Козленко Т.В. Прогнозування рівнів високого забруднення атмосферного повітря у містах України // К.: УкрНДГМІ.- Вип. 250. – 2002.–С. 288–297.
  4. Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере. Справочное пособие/Под ред. Безуглой Е.Ю., Берлянда М.Е.–Л.: Гидрометеоиздат, 1983.–328 с.
  5. Клімат України /За ред. Ліпінського В.М., Дячука В.А., Бабіченко В.Н.. – К.:Видавництво Раєвського, 2003. – 343 с.
  6. Концепція охорони атмосферного повітря у місті Одесі на період до 2010 року. – WWW.Odessa.UA – official site of Odessa city _ Statutory acts _ Resolutions of the City Council.htm
  7. Макарова М.В., Алексеенков Г.А., Косцов В.С., Поберовский А.В. Оценка влияния вторжений воздуха из верхней тропосферы на общее содержание СО в районе Санкт-Петербурга // Физика атмосферы и океана. Известия РАН. – Т. 44. – № 5. – 2008. – С. 654–662.
  8. Руководство по краткосрочным прогнозам погоды, ч. 1 – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 702 с.
  9. Сніжко С.І., Шевченко О.Г. Вплив напрямку та швидкості вітру на рівень забруднення атмосферного повітря міста Київ // Український гідрометеорологічний журнал. – 2008. – №3. – С. 33 – 48.
  10. Шалыгина И.Ю. О связях загрязнения воздуха в Москве и метеорологических параметров по данным реанализа // Труды ГМЦ РФ. – 2008. – Вып. 342. – С. 79 – 87.
Завантажити повний текст (PDF)