Моделювання процесу формування агроекологічного рівня потенційного урожаю озимої пшениці на півдні України

Автори: Божко Л.Ю., Барсукова О.А.

Рік: 2012

Число: 10

Сторінки: 78-85

Анотація

Наводиться аналіз розрахунку потенційного врожаю озимої пшениці на півдні України в середньо багаторічних умовах вегетації з урахуванням агрохімічних особливостей основних типів ґрунтів зони. За проведеними розрахунками потенційний урожай озимої пшениці на ґрунтах півдня України може становити до 48 ц/га.

Теги: моделювання; озима пшениця; потенційний урожай; типи ґрунтів

Список літератури

  1. Агроклиматический справочник Николаевской области. – Л.: Гидрометеоиздат, 1963. – 104 с.
  2. Полевой А.Н. Теория и расчет продуктивности сельскохозяйственных культур. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 175 с.
  3. Полевой А.Н. Сельскохозяйственная метеорология. – С-П.: Гидрометеоиздат, 1992.
  4. Польовий А.М. Моделювання гідрометеорологічного режиму та продуктивності агроекосистем. – Київ: КНТ, 207
  5. Тооминг Х.Г. Экологические принципы максимальной продуктивности посевов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 264с.
  6. Уланова Е.С. Методы оценки агрометеорологических условий и прогноз урожайности зерновых культур. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988.
Завантажити повний текст (PDF)