Оцінка можливості оперативного прогнозування дощових паводків на річках басейнів Прута та Сірету

Автори: Гребінь В.В., Лук’янець О.І., Ткачук І. І.

Рік: 2012

Число: 10

Сторінки: 164-175

Анотація

Проведена оцінка можливості прогнозу у оперативних умовах перебігу стоку під час дощових паводків на річках басейнів Прута та Сірету (у межах України) з застосуванням підсистеми короткотермінового їх прогнозування, методична база якої ґрунтується на математичному моделюванні процесів формування дощового стоку, які відбуваються на водозборі та в річковій мережі. Перевірка працездатності моделюючої системи проведена на прикладі катастрофічного паводку в липні 2008 р.

Теги: гідрологічний прогноз; дощовий паводок; математичне моделювання; процеси формування стоку

Список літератури

  1. Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз) – К.: Ніка-центр, 2010. – 316 с.
  2. Лук’янець О.І. Структурні складові системи прогнозування стоку в басейнах Пруту та Сірету // Наукові праці УкрНДГМІ. – 2001. – Вип.249. – С.138-147.
  3. Лук’янець О.І. Структура системи прогнозування стоку в басейнах Пруту та Сірету (у межах України) //Тези доп. до ювілейної міжнародної конф. «Гідрометеорологія та охорона навколишнього середовища – 2002». – Одеса, 2002. – С.158-160.
  4. Сусідко М.М., Лук’янець О.І. Визначення оптимальної просторової деталізації гірських водозборів стосовно математичного моделювання стоку води // Наукові праці УкрНДГМІ. – 2000. – Вип.248. – С. 108-115.
  5. Balabukh Vira, Lukianets Olga Regional features of change of atmospheric processes in the river basins of overhead Prut-Siret and their influence on water regime of the rivers // XXVth Conference of the Danube Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. – Budapest, 2011. – P. 98.
Завантажити повний текст (PDF)