Особливості взаємозв’язків полів загального вмісту озону та циркуляційних процесів у стратосфері західного сектора південної півкулі

Автори: Бургаз О.А.

Рік: 2012

Число: 10

Сторінки: 50-57

Анотація

Показані особливості впливу циркуляційних процесів в стратосфері на формування полів загального вмісту озону. Визначені статистично значущі періоди взаємодій між головними компонентами полів геопотенціальних висот поверхні АТ – 50, що характеризують циркуляційні процеси в стратосфері західного сектора південної півкулі, та головними компонентами полів загального вмісту озону.

Теги: геопотенциал; головні компоненти; загальний вміст озону

Список літератури

  1. Баттулга Л. Вертикальное распределение озона в высотных циклонах и антициклонах // Рабочее совещание по исследованию атмосферного озона (Тбилиси, 23 – 27 ноября     1981 г.): Матер. докл. Тбилиси: Мцниереба, 1982. С. 327 – 332.
  2. Нерушаев А.Ф. Воздействие интенсивных атмосферних вихрей на озоновый слой Земли. – С. Пб.: Гидрометиздат, 2003г. – 224 с.
  3. Галич Е.А., Бургаз А.А. Статистическая структура полей геопотенциальных высот в нижней стратосфере южного полушария // Вісник Одеського державного екологічного університету – 2010. –Вип. 9. – С. 114 – 123.
  4. Школьный Е.П., Бургаз А.А., Галич Е.А. Статистическая структура полей общего содержания озона в атмосфере западного сектора южного полушария // Український гідрометеорологічний журнал – 2010. – №6. – С. 35 – 53.
  5. Школьний Є.П., Лоєва І.Д., Гончаровa Л.Д. Методи обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації: Підручник – К.: Міносвіти України, 1999. – 600 с.
Завантажити повний текст (PDF)