Особливості тривалості вегетаційного періоду і періоду активної вегетації на території України (тенденції зміни внаслідок глобального потепління)

Автори: Сніжко С.І., Скриник О.А. , Щербань І.М.

Рік: 2007

Число: 02

Сторінки: 119-128

Анотація

На основі статичного аналізу емпіричних рядів даних про стійкі дати переходу середньодобової температури через 50 С і 100 С за період з 1960 по 2000 рр. досліджено особливості тривалості вегетаційного періоду і періоду активної вегетації на території України.

Теги: вегетаційний період; кліматичні зміни; період активної вегетації

Список літератури

 1. 1. Израэль Ю. А., Павлов А. В., Анохин Ю. А. Эволюция криолитозоны при современных изменениях
  глобального климата // Метеорология и гидрология. 2002. – №1.
  2. Зоидзе Е. К. О системе оценок агроклиматических ресурсов Российской Федерации // Метеорология и
  гидрология. 2002. – №3.
  3. Мирвис В. М., Гусева И. П., Мещерская А. В. Тенденция изменения временных границ теплого и
  вегетационных сезонов на территории бывшего СССР за длительный период// Метеорология и
  гидрология. 1996. – №9. – С. 106-116.
  4. Минин А. А. Изменчивость дат устойчивых переходов средней суточной температуры воздуха через
  пороговые значения на Русской равнине. // Метеорология и гидрология. 1998. – №1. – С.56-68.
  5. Сиротенко О. Д., Абашина Е. В. Влияние глобального потепления на агроклиматические ресурсы и
  продуктивность сельского хозяйства России // Метеорология и гидрология. 1994. – №4. – С. 101-112.
  6. Адаменко Т.І. Зміни тепловологозабезпеченості вегетаційного періоду у зв’язку з потеплінням
  глобального і регіонального клімату в Україні // Міжвідомчий науковий збірник України – Метеорологія,
  кліматологія та гідрологія – тези доповіді до ювілейної міжнародної конференції “Гідрометеорологія і
  охорона навколишнього середовища 2002”. – Одеса, 2003 – С.120-121.
  7. Адаменко Т.І. Зміна агрокліматичних умов і їх вплив на зернове господарство України // Збірник
  доповідей міжвідомчої наради-семінару “Погода і зернове господарство України” (Дніпропетровськ-
  2004), Український гідрометеорологічний центр. – Київ, 2004, С.3-6.
  8. Клімат України (колективна монографія). – К.: Видавництво Раєвського, 2003. – 335 с.
  9. Толковый словарь по сельскохозяйственной метеорологии. С-П.: Гидрометеоиздат, 2002, 472 с.
  10. Волощук В. М., Бойченко С.Г., Степененко С.М., Бортник С.Ю., Шищенко П.Г. Глобальне потепління
  і клімат України: регіональні екологічні та соціально-економічні аспекти. – К.: Видавничо-поліграфічний
  центр „Київський університет”, 2002. – 117с.
Завантажити повний текст (PDF)