Період посів-сходи рослин і біологічний час. Результати розрахунків

Автори: Наумов М.М.

Рік: 2007

Число: 02

Сторінки: 149-155

Анотація

В роботі аналізується чисельний розрахунок настання фази «сходи» ярового ячменю в Київській області залежно від комплексу агрометеорологічних чинників. Розрахунок періоду посів-сходи базується на розкладанні рівняння логістичної кривої в ряд Тейлора. Була проведена оцінка всіх необхідних параметрів запропонованої моделі. Був проведений аналіз зіставлення фактичних і розрахункових дат фази «сходи».

Теги: біологічний час; дихання; зростання; логістична крива; продуційний процес; розвиток; фотосинтез

Список літератури

 1. 1. Наумов М.М. Период посев-всходы растений и биологическое время. // Український
  гідрометеорологічний журнал, -2006, № 1, С. 135-139.
  2. Наумов М.М. Рост растений и биологическое время. // Вісник Одеського державного
  екологічного університету. -2005, Вип. 1, С. 72-78.
  3. Уланова Е.С., Сиротенко О.Д. Методы статистического анализа в агрометеорологии.
  – Ленинград, Гидрометеоиздат, -1968, -198 С.
  4. Бабушкин Л.Н. Оценка влияния погоды на скорость развития хлопчатника и других
  сельскохозяйственных культур и методы прогнозов наступления основных фаз
  развития их в условиях Узбекистана. Методические указания ЦИПа, -1951, Вып.16,
  -47 С.
  5. Глушков В.М., Иванов В.В., Яненко В.М. Моделирование развивающихся систем. –М.,
  Наука, -1983, -350 С.
Завантажити повний текст (PDF)