Моделювання трансформації вітрових хвиль в прибережній зоні моря за різних варіантах реконструкції хвилелому

Автори: Тучковенко Ю. С., Сахненко О. І.

Рік: 2007

Число: 02

Сторінки: 175-185

Анотація

З метою поліпшення якості вод рекреаційної зони м. Одеси розглянуті різні варіанти реконструкції
існуючих хвилеломів. Наведені результати чисельного моделювання параметрів вітрового хвилювання на
акваторії одного з одеських пляжів при різній конфігурації берегозахісних споруд.

Теги: моделювання вітрового хвилювання; Одеський район; прибережна зона; реконструкція хвилелому.

Список літератури

 1. 1. SWAN. User manual / Delft University of Technology. Department of Civil Engineering. –
  Cycle IV, Version 40.31, 2004. – 110 p.
  2. Oкеанографические таблицы
  3. Абузяров З.К. Морское волнение и его прогнозирование. – Гидрометеоиздат, 1981. –
  165 с.
  4. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Черное море.
  Гидрометеорологические условия. – С.-П: Гидрометеоиздат, 1991. – Т. IV, Вып.1. –
  560 с.
  5. Исследование возможности использования гидрометрических постов на
  контрольно-калибровочном полигоне космической гидрофизики: Отчет о НИР
  (заключит.) / ОГМИ. – Одесса, 1980. – 123 с.
  6. Блатов А.С., Иванов В.А. Гидрология и гидродинамика шельфовой зоны Черного
  моря.- Киев: Наукова Думка, Морской гидрофизический ин-т НАН Украины, 1992.-
  242 с.
  7. David L. Kriebel, Robert Dean Numerical Simulation of time-dependent beach and dune
  erosion // Coastal Engineering.- № 9.- 1985.- Р.221-245
Завантажити повний текст (PDF)