Агрокліматична оцінка та районування показників заморозків на території Одеської області

Автори: Міщенко З.А.

Рік: 2007

Число: 02

Сторінки: 92-104

Анотація

Встановлені кількісні залежності між показниками заморозків у повітрі та на поверхні грунту навесні та восени. Застосовується методика стискання кліматологічної інформації та виконується комплексне районування умов заморозконебезпечності за девятьма показниками у середньому масштабі на території Одеської області. Надається ймовірна оцінка дат весняних та осінніх заморозків різної інтенсивності. Визначається ймовірність пошкодження заморозками винограду та абрикосa.

Теги: заморозків навесні та восени; ймовірність дат заморозків.; комплексне районування

Список літератури

 1. 1. Агроклиматический атлас Украинской ССР./ Под ред. С.А.Сапожниковой –
  Киев: Урожай, 1964.-37с.
  2. Агроклиматические ресурсы и микроклимат Молдовы./ Под ред.
  З.А.Мищенко. – Кишинев: Штиинца, 1988.-163с.
  3. Алексеев Г.А. Графоаналитические способы определения и приведения к
  длительному периоду наблюдений параметров кривых распределения. – Труды ГГИ. –
  Л.: Гидрометеоиздат, 1960. Вып.73.С.90-140.
  4. Гольцберг И.А. Агроклиматическая характеристика заморозков в СНГ и
  методы борьбы с ними. – Л.: Гидрометеоиздат, 1961.-198с.
  5. Краткий агроклиматический справочник Украины. – Л.: Гидрометеоиздот,
  1976.-255с.
  6. Мищенко З.А. Биоклимат дня и ночи. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984.-280с.
  7. Мищенко З.А. Учет микроклимата при размещении виноградников и садов. –
  Кишинев: Штиинца, 1986.-103с.
  8. Мищенко З.А., Ляшенко Г.В. Методика агроклиматических расчетов
  параметров заморозкоопасности на примере винограда. Изв. АН Молдавской ССР, №2,
  1988, с.55-59.
  9. Мищенко З.А. Методика агроклиматической оценки и среднемаштабного
  районирования территории на основе продуктивности сельскохозяйственных культур.
  – Журн. Метеорологии и гидрологии, №8, 1999, с.87-98.
  10. Справочник по климату СССР. Вып.10, ч.2 – Л.: Гидрометеоиздат, 1966.
  11. Уланова Е.С., Забелин В.Н. Методы корреляционного и регрессионного
  анализа в агрометеорологии. – Л.: Гидрометеоиздат,1990.-с.
Завантажити повний текст (PDF)