Узагальнення залежностей між гідрометеорологічними характеристиками в районі Каховського водосховища для визначення випаровування з його водної поверхні

Автори: Обухов Є.В., Корягіна О.С.

Рік: 2014

Число: 15

Сторінки: 141-148

Анотація

В статті наведені графічні та аналітичні залежності між гідрометеорологічними показниками в районі Каховського водосховища для визначення випаровування з його водної поверхні за період експлуатації.

Теги: випаровування води; водяна пара; дефицит; залежність; температура

Список літератури

 1. Обухов Є.В., Корягіна О.С., Корецький ЄП. Порівняльні розрахунки випаровування з водної поверхні Каховського водосховища в сучасних умовах// Вісник Одеського державного екологічного університету. – Одеса, 2012. – Вип. 13. – С.187-195.
 2. Щорічні дані про режим та ресурси поверхневих вод суші. 1955-2012 р. – Том 2. – Випуск 2.
 3. Браславский А.П., Нургалиев С.Н. Новая формула для расчета испарения с учетом разности температуры воды и воздуха // Проблемы гидроэнергетики и водного хозяйства. – 1966. – Вып. 4. – С. 195-206.
 4. Голубев В.С. Методы измерения и расчета испарения с водной поверхности. – Л.:Гидрометеоиздат, 1981. – С. 249-265.
 5. Голубев В.С., Вуглинский В.С., Кокорева К.М. Методика расчета средней многолетней температуры поверхности воды в водоемах по данным наблюдений водоиспарительной сети // Тр. ГГИ.–1981.– Вып. 279. – С. 75-93.
 6. Кожевников П.О. О расчете испарения с водоемов с учетом температурной стратификации атмосферы // Тр. ГГИ. – 1969. – Вып. 158. – С. 97-105.
 7. Корягіна О.С., Обухов Є.В. Залежність випаровування з водної поверхні Каховського водосховища від температурного фактора/ Матер. міжнар. наук. конф. студентів та молодих вч. «Актуальні проблеми сучасної гідрометеорології».–Одеса: ТЕС, 2012.– С.88-89.
 8. Корягина Е.С., Обухов Е.В. Обобщенные оценки показателей испарения с водной поверхности Каховского водохранилища / Матер. ХIII наук. конф. молодих вч. ОДЕКУ.-Одеса: ТЕС, 2013.- С. 116.
 9. Обухов Є.В. Випаровування з водосховищ українських гідровузлів та його питомі показники // Причорномор. еколог. бюл. – 2007.–№4 (26).– С. 167-173.
 10. Обухов Є.В. Питомі показники випаровування з водосховищ українських гідровузлів // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. –2008.– Вип.50, ч.II. – С. 128-136.
 11. Обухов Є.В. Формула для визначення втрат води на випаровування з водної поверхні Дністровського водосховища /Збірник Матер. 5-го Міжн. Еколог. Форуму «Чисте МІСТО. Чиста РІКА. Чиста ПЛАНЕТА». – Херсон: ХТПП, 2013. – С. 239- 244.
 12. Руденко С.И. Вопросы расчета потерь на испарение при проектировании водохранилищ // Тр. ГГИ. – 1941. – Вып. 11.–С. 255-287.
 13. Обухов Е.В., Корягіна О.С. Оцінка впливу швидкості вітру над водною поверхнею на випаровування з Каховського водосховища / Збірник Матер. 5-го Міжн. Екол. Форуму «Чисте МІСТО. Чиста РІКА. Чиста ПЛАНЕТА». – Херсон: ХТПП, 2013. – С. 244-250.
 14. Обухов Є.В., Корягіна О.С. Температурний фактор та випаровування з Каховського водосховища / Сборник Матер. VIII-ой междунар. научно-практ. конф. «Проблемы экологической безопасности и развития морехозяйственного и нефтегазового комплексов». – Одесса: Пассаж, 2012. – С.198-209.
 15. Указания по расчету испарения с поверхности водоемов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1969. – 83 с.
 16. Беспалов Д.П., Матвеев Л.Т., Козлов В.Н.,Наумова Л.И. Психрометрические таблицы. – Л.: Гидрометеоиздат, 1981. – 270 с.
 17. Клімат України / За ред. В.М. Ліпінського, В.А Дячука, В.М. Бабіченко. – К.: Вид-во Раєвського, 2003. – 343 с.
 18. Степаненко С.М., Польовий А.М., Школьний Є.П. та ін. Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України / За ред. С.М. Степаненка, А.М. Польового. – Одеса: Екологія, 2011. – 696 с.
Завантажити повний текст (PDF)