Оцінка сучасного рівня та тенденцій забруднення формальдегідом атмосферного повітря міст України

Автори: Сніжко С.І., Шевченко О.Г., Данілова Н.О

Рік: 2014

Число: 15

Сторінки: 5-15

Анотація

В статті досліджено сучасний рівень та основні тенденції забруднення атмосферного повітря міст України формальдегідом. Розроблено класифікації міст України за кратністю перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК), напрямом та інтенсивністю часової зміни концентрацій формальдегіду у повітрі міст.  

Теги: динаміка рівня забруднення; забруднення атмосферного повітря; перевищення гранично допустимої концентрації; формальдегид

Список літератури

 1. Безуглая Э.Ю., Воробьева А.И., Ивлева Т.П., Махоткина Е.Л. Потепление как возможная причина повышения химической активности атмосферного воздуха городов // Труды Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова. – 2008. – Вып. 557. – С. 159–184.
 2. Беляева И.В., Орлова С.А., Боробова Н.А. Анализ источников загрязнения атмосферного воздуха города Донецка формальдегидом // Экологические проблемы индустриальных мегаполисов: Сборник трудов международной научно-практической конференции. Донецк, 26–28 мая 2010 г. – С.78–82.
 3. Гомонай В.І., Лобко В.Ю., Ходаковський В.С. Формальдегід – головний компонент забруднення атмосфери автомобільним транспортом в містах України // Екологічний вісник.–2007.– №1 (41).–С. 10–12.
 4. Ежегодник состояния атмосферного воздуха. 2012 год. Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды Республики Беларусь [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://rad.org.by/articles/vozduh/ezhegodnik-sostoyaniya-atmosfernogo-vozduha.-2012-god/g.-minsk.html – назва з екрану.
 5. Какарека С.В., Ашурко Ю.Г. Анализ и оценка источников выбросов формальдегида в атмосферный воздух на территории Беларуси // Природопользование. – 2012. – Вып. 21. – С. 75–82.
 6. Кіптенко Є.М., Козленко Т.В. Вплив метеорологічних умов забруднення повітря у промислових містах України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. −2007. − № 13. − С. 208−216.
 7. Лоєва І.Д., Грудєв П.Х., Демчишина Н.М. Оцінка антропогенного навантаження на повітряний басейн м. Одеси // Метеорология, климатология и гидрология. − 2004. − Вып. 48. − С. 279−286.
 8. ФГБУ «Центральное УГМС». Состояние загрязнения окружающей среды за 2012 год. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://ecomos.ru/kadr22/sostojaniezagrosgod.asp – назва з екрану.
 9. Скубневская Г.И., Дульцева Г.Г. Загрязнение атмосферы формальдегидом. – Новосибирск, 1994. – 70 с.
 10. Сніжко С.І., Шевченко О.Г. Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря великого міста. – К. : Обрії, 2011. – 297 с.
 11. Шевченко О.Г., Кульбіда М.І., Сніжко С.І., Щербуха Л.С., Данілова Н.О. Рівень забруднення атмосферного повітря міста Києва формальдегідом // Український гідрометеорологічний журнал. – 2014. – №14 – С.25–34.
 12. Щорічник стану забруднення атмосферного повітря на території України за даними державної системи спостережень гідрометслужби за 2010 рік. – К.:ЦГО, 2011. – 68 с.
 13. Environmental Health Criteria for Formaldehyde. – 1989. – Vol. 89. World Health Organization, Geneva, Switzerland. – 168 р.
 14. Kerns W.D., Pavkov K.L., Donofrio D.J., Gralla E.J., Swenberg J.A. Carcinogenicity of formaldehyde in rats and mice after longterm inhalation exposure. // Cancer Res 43: 4382-4392 (1983).
Завантажити повний текст (PDF)