Багаторічна мінливість інтенсивності циркуляції вод субтропічних антициклонічних кругообертів Тихого океану

Автори: Суховій В.Ф., Рубан І.Г.

Рік: 2014

Число: 15

Сторінки: 223-233

Анотація

За даними спостережень на рівневих постах показано зв’язок між атмосферними процесами, інтенсивністю течій та коливаннями рівня в субтропічних зонах Тихого океану. Отримано, що зміни інтенсивності течій в результаті взаємодії вод океану з атмосферою уявляє собою циклічний автоколиванний процес тривалістю циклів від 3 до 8 років. Ключовим моментом циклу (перемикачем циклу) є досягнення максимально можливого рівня у західних частинах тропічної зони океану.

Теги: автоколиванний процес; аномалії температури поверхні моря; інтенсивність циркуляції вод; субтропічний кругообіг; Тихий океан

Список літератури

 1. Атлас океанов: Тихий океан. – Л.: Издательство ГУНИО, 1974. – 302 с.
 2. Бурков В.А. Общая циркуляция вод Тихого океана. – М.: Наука, 1972. – 196 с.
 3. Бурков В.А. Общая циркуляция Мирового океана. –Л.:Гидрометиздат,1980.– 251с.
 4. Суховей В.Ф. Основные черты гидрологического режима Атлантического и Тихого океанов. –Киев: УМКВО, 1992. – 217 с.
 5. Bjerknes J. A large-scale disturbance of the atmospheric circulation presumably originating from the Equatorial Pacific//Динамика крупномасштабных атмосферных процессов.- М.:Наука, 1969.- P.257-260.
 6. Wyrtki K. El-Nino – the dynamic response of the Equatorial Pacific Ocean to atmospheric forcing// J.Phys.Oceanogr.- 1975.- 5.- P.572-584.
 7. Rasmusson E.M., Carpenter T.N. Variations in tropical sea surface temperature and surface wind fields associated with Southern Oscillation (El-Nino)// Monthly Weather Rev.- 1982.- 110.- P.354-384.
 8. Полонский А.Б., Давыдов Г.И. Изменчивость системы океан-атмосфера в Австрало-Азиатском регионе в связи с Эль-Ниньо – Южное колебание// Изв.РАН. ФАО.- 1996- 32,- №3,- C.383-396.
 9. Полонский А.Б., Давыдов Г.И. Сравнительная характеристика глобальных проявлений пяти Эль–Ниньо// Мор.гидрофиз.журн.- 1998- №1,- C.38-49.
 10. Ganachaund A., Gravatte S., Gourdean . et al. Southern Pacific Ocean Circulation and Climate Experiment, Australia, 2005.- 19 p.
 11. Суховей В. Ф., Рубан И. Г., Пятакова В. Ф. Циркуляция вод юго-восточной части Тихого океана//Вісник Одеського державного екологічного університету.-2006.-Вип. 3.- C. 201-209.
 12. Полонский А.Б. Роль океана в изменениях климата.- Киев.: Наукова Думка, 2008,- 183 с.
 13. Harrison D.E., Larkin N.K. El-Nino – Southern Oscillation sea surface temperature and wind anomalies – 1946-1993// Rev.Geophys.- 1998.- 36 – №3.- P.353-399.
 14. Погосян Х.П. Общая циркуляция атмосферы. – Л.: Гидрометеоиздат,- 1959,- 365 с.
 15. Бьеркнес Дж. Крупномасштабное взаимодействие океана и атмосферы// Основные проблемы океанологи. Пер.с англ.- М.: Наука, 1969.- C.7-19.
 16. Bjerknes J. Atmospheric teleconnection from the Equatorial Pacific// Monthly Weather Rev.- 1969.- Vol.97, №3, P.163-172.
 17. Horel J.D., Wallace J.M. Planetary-scale atmosphere phenomena associated with the Southern Oscillation// Monthly Weather Rev.- 1981.- Vol.109.- P.813-829.
Завантажити повний текст (PDF)