Недоліки класифікації якості вод за ДСТУ 4808-2007 та шляхи їх усунення

Автори: Юрасов С.М., Кур’янова С.О.

Рік: 2014

Число: 15

Сторінки: 125-133

Анотація

 У статті виконана оцінка якості вод р.Південний Буг (м. Первомайськ) за різними методиками. Показано недоліки вітчизняних норм у порівнянні з нормами країн ЄС. Виконано аналіз методики в чинному нині нормативному документі ДСТУ 4808:2007. Показано, що оцінка якості вод за цим документом не відповідає їх дійсному стану. Дано рекомендації щодо вдосконалення вітчизняних методик оцінки якості вод.

Теги: вітчизняні норми; джерела централізованого водопостачання; класифікація якості вод; норми країн ЄС; оцінка якості вод; показники якості

Список літератури

  1. СанПиН – 4630–88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. Министерство здравоохранения СССР. – Москва: Изд-во стандартов, 1988. – 19 с.
  2. ГОСТ 2761–84. Источники хозяйственно–питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора. – Москва: Изд-во стандартов, 1985. – 12 с.
  3. ДСТУ 4808:2007 – Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні і екологічні вимоги щодо якості води та правила вибирання. – К., Видавництво стандартів, 2007. – 42 с.
  4. Матеріали семінару «Основи природоохоронного законодавства України та Європейського співтовариства: водні ресурси». – К.: Державний інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Мінекобезпеки України, травень 1997 р.
  5. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. В.Д.Романенко, В.М. Жукинський, О.П.Оксінюк та ін. – К.:Символ – Т, 1998. – 28 с.
Завантажити повний текст (PDF)