Удосконалення нормативної бази для визначення розрахункових характеристик максимального стоку річок у межах Причорноморської низовини

Автори: Є.Д.Гопченко, В.А.Овчарук, Н.С.Кічук, М.Є.Романчук

Рік: 2014

Число: 15

Сторінки: 193-203

Анотація

Обґрунтовується науково-методична основа для побудови розрахункової методики, необхідної для нормування характеристик максимального стоку весняних водопіль і дощових паводків рідкісної ймовірності перевищення на території Причорноморської низовини.

Теги: весняне водопілля; дощові паводки; максимальний стік річок; нормативна база

Список літератури

  1. Физико-географическое районирование Украинской УССР. – К.: изд.-во КГУ, 1968. – 683 с.
  2. Гопченко Е. Д., Овчарук В.А. Формирование максимального стока весеннего половодья в условиях юга Украины. – Одеса: ТЭС, 2002. – 110 с.
  3. Гопченко Е.Д., Романчук М.Е. Нормирование характеристик максимального стока весеннего половодья на реках Причерноморской низменности. – К.: КНТ, 2005. – 148с.
  4. Гопченко Е. Д., Овчарук В. А. Шакирзанова Ж.Р. Розрахунки та довгострокові прогнози характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р.Прип’яті. – Одеса: Екологія, 2011. – 335 с.
  5. Пособие по определению расчётных гидрологических характеристик.–Л.: Гидрометеоиздат, 1984.–448 с.
  6. Гопченко Е.Д. О редукции максимальных модулей дождевого стока по площади//– Метеорология и гідрологія. – 1975. – №2, С.66-71.
  7. Бефани А.Н.,Основы теории ливневого стока. -Тр. ОГМИ, 1958,- ч.II, вып XIV, – 306 с.
  8. Андриевская Г.М., Гопченко Е.Д., Овчарук В.А. О форме графиков притока воды со склонов в русловую сеть.// – Метеорологія, кліматологія і гідрологія. – 1996. – вип.33, С. 106-110.
  9. Калинин Г.П. Проблемы глобальной гидрологии. –Л.: Гидрометеоиздат, 1968. – 376с.
Завантажити повний текст (PDF)