Розвиток методології оцінки потенціалу врожайності сільськогосподарських культур з урахуванням впливу клімату і агрофітотехнологій

Автори: Дмитренко В. П., Однолєток Л. П., Кривошеїн О. О., Круківська А. В.

Рік: 2017

Число: 20

Сторінки: 52-60

Анотація

У статті викладено теоретичні основи сумісної оцінки біологічної, екологічної і антропогенної складових потенціалу врожайності сільськогосподарських культур, що ґрунтуються на екосистемній концепції та математичній моделі «Погода-урожай», розроблених В. П. Дмитренком. Наведено результати апробації комплексних підходів для просторовочасового аналізу потенціалу урожайності озимої пшениці на території України за різнофакторними показниками господарського максимуму урожайності з урахування стійкості та мінливості його рівнів.

Теги: агрофітотехнології; господарський максимум урожайності; климат; климат; коефіці-єнт продуктивності; концепція; модель; модель; озима пшениця

Список літератури

  1. Дмитренко В. П. Математическая модель урожайности сельскохозяйственных культур // Труды УкрНИГМИ. 1973. Вып. 122. С. 3-13.
  2. Дмитренко В. П. О моделях расчета урожайности сельскохозяйственных культур с учетом гидрометеорологических факторов // Метеорология и гидрология. 1971. № 5. С. 84-91.
  3. Дмитренко В. П., Бердник А. А. Статистическая модель географического максимума урожайности сельскохозяйственных культур // Труды УкрНИГМИ. 1974. Вып. 131. С. 11-23.
  4. Тооминг Х. Г. Экологические принципы максимальной продуктивности посевов. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1984. 264 с.
  5. Тооминг Х. Г. Метод эталонных урожаев // Вестн. с.-х. науки. 1982. №3 (306). С. 89-94.
  6. Дмитренко В. П. Погода, клімат і урожай польових культур. Київ: Ніка-Центр, 2010. 620 с.
  7. Дмитренко В. П. Принципи і засоби визначення потенціалу урожаю сільськогосподарських культур за еколого-географічними засадами // Наук. праці УкрНДГМІ. 2005. Вип. 254. С. 9-29.
  8. Дослідження впливу регіональних кліматичних змін в Україні на властивості агроекосистем і механізми їх пристосування за міжрічної мінливості агрометеорологічних умов та несприятливих явищ. Звіт про НДР (заключний), 2/12. Київ: УГМІ. 2012. (№ держреєстрації 01124004652).
  9. Антомонов Ю. Г. Моделирование биологических систем. Справочник. Київ: Наукова думка, 1977. 260 с.
  10. Юзбашев М. М., Манелля А. И. Статистический анализ тенденций и колеблености. Москва: Финансы и статистика, 1983. 208 с.
Завантажити повний текст (PDF)