До обгрунтування заходів щодо попередження замулення підвідних і транспортувальних каналів в Придунайських озерах (дослідження гідравлічного і насосного режиму)

Автори: Кулібабін О. Г.

Рік: 2017

Число: 20

Сторінки: 99-104

Анотація

У статті наведені пропозиції щодо дослідження режиму взаємодії між річкою і підвідним каналом, динаміки водообміну в підвідних каналах, зусилля, що розвиваються при змішуванні мас потоку, гідравлічний режим і режим наносів підвідних і транспортувальних каналів для визначення основних вимог стосовно розмірів акваторії підвідного каналу. За результатами досліджень розроблені рекомендації по попередженню замулення підвідних і транспортувальних каналів. Ці міркування і дослідження дають змогу рекомендувати засоби керування гідравлічним режимом усередині підвідного каналу.

Теги: вири; водообмін; замулення; контурні течії; потік; транзитні струмені; транспортувальний і підвідний канал; цир- куляція; швидкість потоку

Список літератури

 1. Чоу В. Т. Гидравлика открытых русел. Госэнергоиздат, 1976. 398 с.
 2. Бернадский Н. М. Теория турбулентного потока и ее применение к построению течений в открытых водоемах. Специальные вопросы. Госэнергоиздат, 1966. 48 с.
 3. Зегжда А. П. Основные положения методики расчета размеров отстойника и времени его заиления. Госэнергоиздат, 1969. 59 с.
 4. Белоконь П. Н. Водоприемные ковши. Госэнергоиздат, 1968. 159 с.
 5. Бернадский Н. М. Речная гидравлика. Т. 1. Общие формы течения. Госэнергоиздат, 1953. 196 с.
 6. Шамов Г. И. Гранулометрический состав наносов рек СССР // Труды ГГИ. 1958. Вып. 18. С. 101-109.
 7. Соколов Д. Я. Водозаборные устройства для гидростанций и ирригации. ОНТИ. 1957. 374 с.
 8. Образовский А. С., Москвин Е. П., Бондар Ф. И. Гидравлический режим водоприемных ковшей // Труды ВНИИ ВодГео. 1978. Чаcти I и II. 178 с.
 9. Пышкин Б. А. О ковшевом водозборе / Научные труды Московского гидромелиоративного института. 1959. 96 с.
 10. Великанов М. А. Русловые процессы. Госиздат физико-математической литературы, 1978. 212 с.
 11. Абальянс С. Х. Движение взвесей в открытых потоках // Труды САНИИРИ. 1987. Вып. 136. С.154.
 12. Хачатрян А. Г. Отстойники на оросительных системах. Сельхозгиз, 1968. 92 с.
Завантажити повний текст (PDF)