Гідродинамічна нестійкість в області висотних циклонів та її вплив на погоду

Автори: Івус Г. П., Хоменко Г. В., Ковальков І. А., Сосмій Є. В.

Рік: 2017

Число: 20

Сторінки: 18-25

Анотація

Висотні циклони є маловивченими баричними утвореннями, але вони суттєво впливають на формування погодних умов в Україні. В даній роботі досліджується еволюція висотного циклону, з яким пов’язані поширені зони опадів з грозами над районами Західної Європи та України. Метод дослідження базується на використанні лінійної теорії гідродинамічної нестійкості зонального потоку з хвилями Россбі.

Показано, що гідродинамічна нестійкість як баротропна, так і бароклінна, в зональному потоці з хвилями Россбі приводить до загострення атмосферних процесів, що проявляється в посиленні інтенсивності опадів і в поширенні зон їх формування.

Теги: абсолютний вихор; висотний циклон; гідродинамічна нестійкість; зона опадів; критерій Филипса; хвилі Россбі

Список літератури

  1. Palmen E., Newton C. W. Atmospheric Circulation Systems: their structure and physical interpretation. 1969. 602 р.
  2. Юсупов Ю. Н. К вопросу об объективном прогнозе шквалов // Труды ГМЦ России. 2008. Вып. 342. С. 55-78.
  3. Petterssen Sverre. Weather analysis and forecasting. McGraw-Hill Book Company, Inc. New York, Toronto, London, 1956.
  4. Шакина Н. П. Гидродинамическая неустойчивость в атмосфере. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 309 с.
  5. Івус Г. П., Зубкович С. О., Хоменко Г. В., Ковальков І. А. Умови формування зон небезпечного вітру на території України // Вісник ОДЕКУ. 2014. Вип. 18. C. 48-55.
  6. Івус Г. П., Хоменко Г. В., Ковальков І. А. Параметри бароклінності та їх використання у фронтологічному аналізі // Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. 2013. Вип. 1(15). C. 18-25.
  7. Ivus G. P., Zubkovych S. O., Khomenko G. V., Kovalkov I. A. Conditions of formation of dangerous wind zones on the territory of Ukraine. European Applied Science, Europaische Fachhochs schule, 2014, ed. 10, рр. 59-64.
  8. Шакина Н. П. Лекции по динамической метеорологии. М.: Триада ЛТД, 2013. 160 с.
  9. Шакина Н. П. Динамика атмосферных фронтов и циклонов. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 263 с.
Завантажити повний текст (PDF)