Науково-методична база для розрахунку характеристик максимльного стоку дощових паводків і весняного водопілля

Автори: Гопченко Є. Д., Бурлуцька М. Е., Романчук М. Є.

Рік: 2017

Число: 20

Сторінки: 85-90

Анотація

У статті представлені науково-методичні обґрунтування і шляхи реалізації розрахунко-вої схеми для визначення характеристик максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль річок. На відміну від існуючих рекомендацій, у тому числі й СНіП 2.01.14-83, запропоновані авторами теоретичні підходи мають універсальну структуру, як з точки зору генетичних типів паводків і водопіль, так і розмірів водозборів. Вихідна модель базується на одномодальних формах гідрографів стоку паводків і водопіль. Описуються вони рівняннями убуваючого вигляду, залежно від співвідношення ранжованих модулів стоку до мак-симальних витрат води і тривалості схилового припливу паводків або водопіль. Ураховуючи, що розрахункова методика пройшла достатню практичну перевірку (з належними позитивними результатами), автори рекомендують її для розгляду, як один із можливих варіантів нового нормативного документу в галузі максимального стоку річок України.

Теги: весняні водопілля; дощові паводки; максимальний стік; нормативні до-кументи; редукційні формули; розрахункові витрати води; шари стоку

Список літератури

  1. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. Гидрометеоиздат, 1984. 447 с.
  2. Гопченко Є. Д., Лобода Н. С., Овчарук В. А. Гідрологічні розрахунки: підручник. Одеса: ТЕС, 2014. 483 с.
  3. Гопченко Е. Д., Романчук М. Е. Нормирование характеристик максимального стока весеннего половодья на реках Причерноморской низменности. Киев: КНТ, 2005. 148 с.
  4. Гопченко Е. Д., Овчарук В. А. Формирование максимального стока весеннего половодья в условиях юга Украины. Одесса: ТЭС, 2002. 110 с.
  5. Гопченко Е. Д., Гушля О. В. Гидрология с основами мелиорации. Гидрометеоиздат, 1989. 303 с.
  6. Крицкий С. Н., Менкель М. Ф. Гидрологические основы управления речным стоком. М.: Изд. «Наука», 1981. 257 с.
  7. Горошков И. Ф. Гидрологические расчеты. Гидрометеоиздат, 1979. 430 с.
  8. Соколовский Д. Л. Речной сток. Гидрометеоиздат, 1968. 538 с.
  9. Гопченко Є. Д., Гарькавенко Є. О. Обґрунтування науково-методичної бази для визначення тривалості схилового припливу // Вісник ОДЕКУ. 2015. № 19. С. 76-81. http://bulletin. odeku.edu.ua/category/2015/19/ #post-1230
Завантажити повний текст (PDF)