Про стан та перспективи вищої гідрометеорологічної освіти в Україні: уроки та пропозиції

Автори: Степаненко С.М.

Рік: 2017

Число: 19

Сторінки: 11-18

Анотація

У статті аналізуються зміни, які відбулися у вищій школі України за останні 25 років з точки зору їх впливу на систему підготовки фахівців з вищою освітою за гідрометеорологічними спеціальностями. Виділено три етапи реформ вищої освіти і особливості їх впливу на підготовку кадрів для гідрометеорологічної служби України. Показані негативні тенденції у підготовці фахівців для гідрометслужби, обумовлені відсутністю адаптаційних механізмів, які широко застосовуються у гідрометслужбах багатьох країн світу. Запропоновано першочергові заходи, які дозволять забезпечити оперативні підрозділи гідрометслужби фахівцями, професійні компетентності яких відповідають вимогам Всесвітньої метеорологічної організації, сучасним потребам розвитку гідрометеорологічної служби України.

Теги: гидрометеорологическая служба Украины; гідрометеорологічна служба України; підготовка кадрів; подготовка кадров; реформа вищої освіти; реформа высшего образования

Список літератури

 1. Закон України «Про освіту» // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 34, ст. 451. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/1060-12
 2. Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 20, ст. 134.
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
 3. Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст. 2004.
  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р. № 266. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
 5. Руководящие Принципы образования и подготовки кадров в области метеорологии и оперативной гидрологии. Том 1. Метеорология // ВMO-№ 258, 2003.
 6. Руководящие Принципы образования и подготовка кадров в области метеорологии и оперативной гидрологии. Том 2. Гидрология // ВMO-№ 258, 2007.
 7. Руководство по применению стандартов образования и подготовки кадров в области метеорологии и гидрологии. Том 1. Метеорология // ВМО-№ 1083, 2015.
 8. Закон України «Про гідрометеорологічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1999. № 16, ст.95. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/443-14
 9. Технический регламент. Сборник основных документов, № 2. Том I. Общие метеорологические стандарты и рекомендуемая практика // ВМО-№ 49, 2015.
 10. Руководящие Принципы образования и подготовки кадров в области метеорологии и оперативной гидрологии. Дополнение 1. Требования к подготовке и квалификации авиационного метеорологического персонала. // ВMO-№ 258, 2006.
 11. Руководство по авиационной метеорологии. Международная организация гражданской авиации. Doc 8896 ИКАО, 2011. ИКАО, 2012.
 12. Del Carpio, Ximena, Olga Kupets, Noel Muller, Anna Olefir. Skills for a modern Ukraine. Overview booklet. World Bank, Washington, DC, 2017.
 13. Правила метеорологічного забезпечення авіації // Сумісний наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Міністерства оборони України від 14.11.2005 р. № 851/409/661.
 14. Вимоги до підготовки авіаційного метеорологічного персоналу // Наказ Держкомгідромету від 28.10.2010 р. № 60.
 15. Методичні рекомендації з оцінювання компетентності авіаційного метеорологічного персоналу // Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 05.12.2014 р. № 680.
 16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів» від 31.05.2015 р. № 373. http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/373-2017-п.
 17. Степаненко С. М. Про трансформацію системи заочної освіти в умовах інтеграції в Європейський освітній простір // Вища школа. 2007. С. 31-37.
 18. Guide to the Management and Operation of WMO Regional Training Centres and Other Training Institutions. WMOno. 1169, 2017.
Завантажити повний текст (PDF)