Агрокліматичне зонування північної зерносіючої території Казахстану

Автори: Байшоланов С.С., Польовий А.М.

Рік: 2017

Число: 19

Сторінки: 82-89

Анотація

У статті приводиться агрокліматичне зонування території Північного Казахстану за теплозабепечінністю і вологозабепечінністю. Аналіз просторового розподілу значень коефіцієнта зволоження К і сум активних температур повітря вище 10 0С дозволив виділити на рівнинній території Казахстану 6 агрокліматичних зон. При цьому c 3 по 6 зони за термічними умовами підрозділяються на два види. На території Північно-Казахстанської області виділені 3 агрокліматичних зони, Костанайскої області – 4 зони, Акмолінскої області – 4 зони, Павлодарської області – 2 зони. Як приклад систематизації просторового розподілу показників приведений розподіл за агрокліматичними зонами Акмолінскої області характеристик посухи, суховію і кліматичних термінів початку весняних польових робіт. У першій – помірно вологій помірно
теплій зоні сильна посуха має повторюваність 2 %, суховій помірної інтенсивності спостерігається протягом 2-3 днів, кліматичні терміни початку весняних польових робіт приходяться на 15-19 травня. У четвертій – помірно посушливій теплій зоні сильна посуха має повторюваність 30-35 %, суховій помірної інтенсивності спостерігається 20-25 днів, кліматичні терміни початку весняних польових робіт приходяться на 5-7 травня.

Теги: агроклиматические зоны; агроклиматические зоны; агрокліматичні зони; вегетационный период; вегетационный период; вегетаційний період; влагообеспеченность; влагообеспеченность; вологозабезпеченність; коефіцієнт зволоження; коэффициент увлажнения; коэффициент увлажнения; сума температур; сумма температур; сумма температур; теплозабезпеченність; теплообеспеченность; теплообеспеченность

Список літератури

  1. Колосков П. И. Агроклиматическое районирование Казахстана. М.: Издательство академии наук СССР, 1947. 267 с.
  2. Мищенко З. А. Агроклиматология: учебник. К.: КНТ, 2009. 512 с.
  3. Григорук В. В., Аюлов А. М., Долгих С. В., Байшоланов С. С. Акмолинская область: климат и урожай. Алматы, 2012. 88 с.
  4. Байшоланов С. С., Полевой А. Н. Оценка влагообеспеченности вегетационного периода в северной зерносеющей территории Казахстана // Физическая география и геоморфология. Научный сборник. К.: Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, 2016. Вып. 3(83). С. 95-102.
  5. Лосев А. П. Практикум по агроклиматическому обеспечению растениеводства. С-Пб.: Гидрометеоиздат, 1994. 243 с.
  6. Гордеев А. В., Клещенко А. Д., Черняков Б. А., Сиротенко О.Д. Биоклиматический потенциал России: теория и практика. М.: Т-во научных изданий КМК, 2006. 512 с.
Завантажити повний текст (PDF)