Агрометеорологічні досліждження в Україні

Автори: Польовий А.М., Божко Л.Ю., Адаменко Т.І.

Рік: 2017

Число: 19

Сторінки: 72-81

Анотація

Висвітлена історія розвитку агрометеорологічного обслуговування сільськогосподарського виробництва з часів М. В. Ломоносова до нині. Підкреслюється, що особливого розвитку агрометеорологічне обслуговування почало розвиватись у другій половині ХХ-го століття. Створення в 1953 році відділу агрометеорології в Українському науково-дослідному гідрометеорологічному інституті стимулювало розвиток агрометеорологічних досліджень в Україні. В дослідженнях цього підрозділу впливу погодних умов на формування урожаю виділяється три етапи. На першому етапі (1953 – 1963 рр.) було проведене узагальнення і систематизація матеріалів вивчення агрогідрологічних властивостей ґрунту. На другому етапі (1963 – 1973 рр.) сформульована робоча гіпотеза про схему врахування впливу погодних факторів на приріст рослинної маси, проведення кореляційного аналізу урожайності з гідрометеорологічними елементами. Великий обсяг робіт виконано по дослідженню режиму фотосинтетично активної радіації і продуктивності посівів та по фітоклімату посівів. Третій етап – є етапом становлення базових моделей урожайності сільськогосподарських культур та розробки методик прогнозу урожайності сільськогосподарських культур.

Теги: агрометеорологическое обслуживание; агрометеорологическое обслуживание; агрометеорологічне обслуговування; гидрометеорологическая служба; гидрометеорологическая служба; климат; климат; метеорологические наблюдения; метеорологические наблюдения; метеорологічні спостереження; погода; погода; сельскохозяйственное производство; сельскохозяйственное производство; сільське господарство

Завантажити повний текст (PDF)