Моніторинг геліоенергетичних ресурсів України

Автори: Рибченко Л.С., Савчук С.В.

Рік: 2017

Число: 19

Сторінки: 65-71

Анотація

Внаслідок політичних, економічних та екологічних негараздів в Україні актуальним є кліматичне обґрунтування можливості використання природного потенціалу відновлювальних джерел енергії, рентабельності сонячних енергетичних установок. Мета роботи − оцінка геліоенергетичного потенціалу та перспектив розвитку геліоенергетики. Методом математичної статистики розраховано внесок прямої сонячної радіації в склад сумарної за радіаційно-теплий період. Наведені спеціалізовані показники геліоенергетичних кліматичних ресурсів за 1961-1990 рр., і 1991-2015 рр. Збільшення кліматичних ресурсів сонячної радіації у 1991-2015 рр. відносно 1961-1990 рр.; та складових радіаційного режиму у 2001-2015 рр. відносно 1991-2000 рр. засвідчує доцільність використання геліоенергетичних ресурсів. Високим є потенціал сонячної радіації у геліоенергетиці у Криму, Степу, східному Лісостепу, окремих районах Полісся.

Теги: гелиоэнергетические ресурсы; гелиоэнергетические ресурсы; геліоенергетичні ресурси; продолжительность солнечного сияния; продолжительность солнечного сияния; пряма і сумарна сонячна радіація; прямая и суммарная солнечная радиация; прямая и суммарная солнечная радиация; специализированные показатели солнечных энергетических ресурсов; специализированные показатели солнечных энергетических ресурсов; спеціалізовані показники геліоенергетичних ресурсів; тривалість сонячного сяйва

Список літератури

 1. Абакумова Г. М., Горбаренко Е. В., Незваль Е. И., Шиловцева О. А. Климатические ресурсы солнечной энергии Московского региона. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. 312 с.
 2. Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії. / К.: Ин-т. возобновляемой энергетики НАНУ, 2005. 44 с.
 3. Атласы теплового и солнечного климатов России / под ред. М. М. Борисенко, В. В. Стадник. СПб.: Изд. ГГО, 1997. 173 с.
 4. Берлянд Т. Г., Стадник В. В. Климатические исследования радиационного и теплового баланса Земли
  // Современные исследования Главной геофизической обсерватории. СПб., 2001. Т. 2. С. 273-296.
 5. Дзензерский В. А. Перспективы развития солнечной электроэнергетики в Украине // Наука та інновації. 2007. № 3. С. 36-42.
 6. Пивоварова З. И. Разработка климатических параметров для оценки потенциальных ресурсов энергии солнечной радиации на территории СССР // Материалы ХІІ совещания по актинометрии. Иркутск, 1984. С. 57-61.
 7. Энциклопедия климатических ресурсов Российской федерации / под. ред. Н. В. Кобышевой,
  К. Ш. Хайруллина. СПб.: Гидрометеоиздат, 2005. 319 с.
 8. Волеваха М. М., Гойса М. І. Енергетичні ресурси клімату України. К.: Наук. думка, 1967. 132 с.
 9. Дмитренко Л. В. Геліоенергетичні ресурси // в кн. Клімат України / за ред. В. М. Ліпінського, В. А. Дячука, В. М. Бабіченко. К.: Вид. Раєвського, 2003. С. 267-274.
 10. Дмитренко Л. В., Барандіч С. Л. Оцінка кліматичних ресурсів сонячної енергії в Україні // Наук. праці Укр-НДГМІ. 2007. Вип. 256. С. 121-129.
 11. Кудря Т. С., Рєзцов В. Ф., Суржик Т. В. Деякі особливості трансформації енергії сонячного випромінювання в елементах сонячних колекторів і фотобатарей // Доповіді НАН України. 2005. № 3. С. 88-92.
 12. Мхитарян Н. М. Энергетика нетрадиционных и возобновляемых источников. К.: Наук. думка, 1999. 314 с.
 13. Селихов Ю. А., Коцаренко В. А. Оценка эффективности теплоэнергетического преобразования солнечных коллекторов // Экотехнологии и ресурсосбережение. 2006. № 1. С. 8-12.
 14. Сухин Е. И. Нетрадиционная энергетика в обеспечении экономической безопасности государства. К.: Знания Украины, 2004. 299 с.
 15. Щокін А. Р. Рішення та Директиви Європейського Союзу щодо створення сприятливих умов використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, які необхідно враховувати на шляху України до вступу у Європейський Союз // Енергоефективність-2005: Зб. наук. пр. Міжнар. наук.-техн. конф., м. Одеса, 14 жовтня 2005 р. Одеса, 2005. С. 22-28.
 16. Кліматичний кадастр України: у 6 частинах. Ч. 1: Сонячна радіація та сонячне сяйво / Київ: УкрНДГМІ; ЦГО, 2006. Ч. 1. 136 с.
 17. Рибченко Л. С., Савчук С. В. Потенціал геліоенергетичних кліматичних ресурсів сонячної радіації в Україні // Український географічний журнал. 2015. № 4. С. 16-23.
Завантажити повний текст (PDF)