Основні джерела ненавмисного утворення стійких органічних забруднюючих речовин (на прикладі міста Одеса)

Автори: Михайленко В.І., Шаніна Т.П., Сафранов Т.А.

Рік: 2018

Число: 21

Сторінки: 110-119

Анотація

Стійкі органічні забруднюючі речовини – це речовини, які представляють собою серйозну глобальну загрозу здоров’ю людини і її навколишньому середовищу. Вони володіють певними властивостями: стійкість до розкладання, біоакумулятивність, надзвичайна токсичність навіть при надмалих концентраціях, здатність до трансграничного переносу і осадження. На жаль, в Україні відсутня відокремлена нормативно-законодавча база по стійким органічним забруднюючим речовинам. Всі норми та правила регулювання утворення цих забруднюючих речовин входять до великої кількості різноманітних законодавчих актів, що не дає змогу систематизувати та конкретизувати дії у сфері поводження з СОЗР. Метою роботи є оцінка основних джерел ненавмисного утворення стійких органічних забруднюючих речовин (на прикладі міста Одеса). У ході роботи було встановлено, що основними джерелами ненавмисного утворення СОЗР в Одесі є: спалювання органічного палива стаціонарними та пересувними джерелами; виробництво будівельних матеріалів; відкриті звалища твердих побутових відходів; копчення м’ясних і рибних продуктів; функціонування крематоріїв; куріння тютюнових виробів; функціонування міської системи каналізації. Проведено аналіз законодавчої бази України, в результаті якого зроблено висновок про відсутність окремої законодавчої бази по СОЗР в Україні; вперше для м. Одеса встановлено перелік основних джерел ненавмисного утворення цих речовин, порахована маса стійких органічних забруднюючих речовин, яка утворюється від кожного виду розглянутих виробництв з використанням найсучасніших європейських методик, розрахована сумарна їх маса генерації по території міста Одеса. Так як різні методики дають результати в різних одиницях вимірювання, було здійснено перехід до однієї одиниці вимірювання. Опираючись на поняття «гранично допустима концентрація», була порахована допустима кількість молекул СОЗР в еквіваленті на 2,3,7,8-тетрахлордібензодіоксин (ТХДД), яка може потрапити в організм одної людини безпосередньо через органи дихання. Проведено порівняння кількості молекул 2,3,7,8-ТХДД, які потрапляють у атмосферне повітря з допустимою кількістю, що приходиться на одного мешканця Одеси, зроблено відповідні висновки відповідно до зроблених розрахунків ненавмисного утворення СОЗР в м. Одеса протягом одного року. Також, опираючись на отримані результати, встановлено пріоритетні джерела ненавмисного продукування стійких органічних забруднюючих речовин, що дозволяє правильно та вчасно при-йняти відповідні заходи щодо скорочення утворення цих забруднюючих речовин.

Теги: гексахлорбензол (ГХБ); емісія; забруднення; Одеса; поліхлоровані біфеніли (ПХБ); поліхлоровані дибензо-п-діоксини та дибнезофурани (ПХДД/Ф); стійкі органічні забруднюючі речовини

Список літератури

 1. ДСТУ 3041–95. Гідросфера. Використання і охорона води. Київ : Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, 1995. 44 с.
 2. Трегер Ю. А. Стойкие органические загрязнители. Проблемы и пути их решения. Вестник МИТХТ. 2007. № 5. С. 87-95.
 3. Статистичний щорічник Одеської області за 2012 рік / Головне управління статистики в Одеській області. Одеса, 2013. 520 с.
 4. Копытов В. В. Газификация конденсированных топлив: ретроспективный обзор, современное состояние дел и перспективы развития. Москва : Изд-во «Инфра-Инжинерия», 2012.
 5. COTKR. Производитель отопительного оборудования. URL: http://tkr-teplo.ru/polezno-pochitat/tablica-uslovnoe-toplivo/ (дата обращения: 18.10.2016)
 6. Руководство ЕМЕП/ЕАОС по инвентаризации выбросов 2013 / К. Троцци, П. Колман и др. URL: https://www.eea.europa.eu/ru/publications/rukovodstvo-emep-eaos-po-inventarizacii (дата обращения: 18.10.2016)
 7. Перевод в условное топливо. Синергия опыта и технологий. Винсер-аудит : веб-сайт. URL: http://www.vinser-audit.ru/fuel_calc (дата обращения: 18.10.2016)
 8. Методическое указание по выявлению и количественной оценке диоксинов и фуранов / ЮНЕП. Женева, 2013. 314 с.
 9. УКРПРОМ. Каталог предприятий Одесской области. URL: http://odessa.ukr-prom.com/ (дата обращения: 19.10.2016)
 10. Одесский цементный завод. Википедия. Свободная энциклопедия : веб-сайт. URL: https://ru.wikipedia.org (дата обращения: 2.02.2017)
 11. Продаж будівельно-оздоблювальних матеріалів: ТзОВ «Дукат ЛВ». URL: https://dukat-lv.prom.ua/ (дата звернення: 2.02.2017)
 12. Методика расчета нормативов образования отходов при производстве кирпича, железобетонных изделий, извести, асфальта [действующий от 1997-01-01] / Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Татарстан. URL: http://docs.cntd.ru/document/917011738 (дата обращения: 8.02.2017)
 13. Головне управління статистики в Одеській області. Одеса, 2013. URL: http://od.ukrstat.gov.ua/index.html (дата звернення: 8.02.2017)
 14. Капушко М. О. О выбросах загрязняющих веществ в атмосферу на асфальтобетонных заводах // Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Строит. информатика. 2012. Вып. 8(24). URL: http://www.opengost.ru/iso/13_gosty_iso/ 13040_gost_iso/1304040_gost_iso/3762-metodicheskie-ukazaniya-po-raschetu-vybrosov-zagryaznyayuschih-veschestv-v-atmosferu-ot asfaltobetonnyh-zavodov.html (дата обращения: 10.02.2017)
 15. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов: Приложение №12 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстана от 18.04.2008 № 100-п. URL: http://eco.com.ua/content/metodika-rascheta-vybrosov-vrednyh-veshchestv-ot-predpriyatiy-dorozhno-stroitelnoy-otrasli-v (дата обращения: 10.02.2017)
 16. Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2012 рік. Інформаційний портал Благоустрій. INFO. URL: http://blagoustriy.info/ (дата звернення: 10.02.2017)
 17. Баль В. В., Вереин Е. Л. Технология рыбных продуктов и технологическое оборудование. Москва : Агропромиздат, 1990. 205 с.
 18. Головков С. И., Коперин И. Ф., Найденов В. И. Энергетическое использование древесных отходов. Москва, 1987. URL: http://boiler-wood.ru/ash-wood.html (дата обращения: 18.02.2017)
 19. Кремация в Киеве, Харькове и Одессе. URL: https://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/17968-v-kieve-kremiruyut-40-pokojnikov-v-xarkove-70-v-odesse-30.html (дата обращения: 12.03.2017)
 20. Число курильщиков в Украине стабилизировалось. URL: https://zn.ua/UKRAINE/chislo-kurilschikov-v-ukraine-stabilizirovalos-na-urovne-24-202795_.html (дата обращения: 18.03.2017)
 21. Количество курящих в Украине сократилось. URL: https://zn.ua/UKRAINE/kolichestvo-kurilschikov-v-ukraine-za-sem-let-sokratilos-na-20-259009_.html (дата обраще-ния: 18.03.2017)
 22. Шелепчиков А. А. Загрязнения окружающей среды полихлорированными дибензо-п-диоксинами и диоксиноподобными веществами / Лаборатория аналитической экотоксикологии. URL: http://www.dioxin.ru/history/dioxin-info.htm (дата обращения: 3.09.2017)
 23. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. / Государственный комитет Российской Федерации по охране окружающей среды. Москва, 1999. 65 с.
 24. Николаенко Е. В., Авдин В. В., Сперанский В. С. Проектирование очистных сооружений канализации: учебное пособие. Челябинск, 2006.
 25. Юфит С. С. Стойкие органические загрязнители – “грязная дюжина”. URL: https://www.greenpeace.org/russia/global/russia/report/2003/11/28330.html (дата обращения: 7.09.2017)
Завантажити повний текст (PDF)